جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/11/10 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 5761

 تريبون 

 وزارت نيرو درخواست هزينه مجدد براي انشعابات مسکن مهر نداشته است

نماينده تام الاختيار وزير نيرو در مسکن مهر گفت: به هيچ وجه، نه در شهر هشتگرد و نه در هيچ نقطه کشور، مجموعه وزارت نيرو درخواست دريافت پول مجدد براي حق انشعاب را نداشته است.

محمدرضا اميرکمالي نماينده تام الاختيار وزير نيرو در مسکن مهر در گفت‌وگو با تسنيم در خصوص ادعاي دريافت دوباره حق انشعاب برق در واحدهاي مسکن مهر شهر هشتگرد گفت: اگر از مشترکي مطالبه وجهي به عنوان حق انشعاب برق و يا آب شده که اين مشترک پيش از اين حق انشعاب خود را پرداخت کرده، وي با مراجعه به ادارات توزيع برق و يا ادارات آب و فاضلاب شهر خود، با در دست داشتن فيش واريزي حق انشعاب اين موضوع را مطرح کند.

وي افزود: به هيچ وجه، نه در شهر هشتگرد و نه در هيچ نقطه کشور، مجموعه وزارت نيرو درخواست دريافت پول مجدد براي حق انشعاب را نداشته است؛ بلکه در هر نقطه هر مشترک بايد يکبار به طور کامل حق انشعاب آب و حق انشعاب برق خود را پرداخت کند و در صورتي که مشترکي به طور کامل اين هزينه را پرداخت کرده باشد و تحت اين عنوان از وي دوباره درخواست پول شده با مراجعه به ادارات مربوطه اعلام وضعيت کند.

اميرکمالي در خصوص اينکه برخي از مالکان واحدهاي مسکن مهر شهر هشتگرد اعلام کرده اند، پرداخت هزينه اي يک ميليون توماني بابت حق انشعاب برق از آنها خواسته شده در حالي که حق انشعاب خود را پيش از اين پرداخت کرده اند، گفت: وزارت نيرو هيچ اعلامي براي پرداخت هزينه جديد در زمان نقل و انتقال از مشترکان مسکن مهر هشتگرد نداشته، شايد اين مبلغ را شرکت عمران هشتگرد از مشترکان مطالبه کرده که در صورتي که مشترک مذکور حق انشعاب خود را پيش از اين به طور کامل پرداخت کرده، بايد مشخص شود اين مبلغ درخواستي براي چه بوده است اما هيچ گزارشي يا مستنداتي تا امروز در اين خصوص به شرکت هاي زير مجموعه وزارت نيرو ارائه نشده است.

يارانه‌ بگيران سال آينده مشخص شدند

عضو کميسيون تلفيق بودجه 97 گفت: طبق تصميم اين کميسيون مقرر شد کليه مشمولان «کميته امداد امام خميني(ره) و «سازمان بهزيستي»، «همه جمعيت روستايي ايران» و «خانوار‌هاي شهري کم‌درآمد با تشخيص دولت» در سال 97 يارانه نقدي دريافت کنند.

به گزارش ميزان ،احمد اميرآبادي‌ فراهاني گفت: طبق تصميم کميسيون تلفيق لايحه بودجه 97، مقرر شد کليه مشمولان «کميته امداد امام خميني (ره) و «سازمان بهزيستي»، «همه جمعيت روستايي ايران» و «خانوار‌هاي شهري کم‌درآمد با تشخيص دولت» در سال 97 يارانه نقدي دريافت کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي