جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/11/24 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 5771

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

هفتادمين اجلاس هيأت مديره

10تا11 اکتبر 2006، تيان جين، چين

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

ادامه مطالب

IAU

انجمن بين المللي دانشگاه ها

يونسکو

1,rue Mollis-75015 PARIS

حساب ها در 30 سپتامبر سال 2006

(به يورو)

دارايي ها- جزئيات

30/09/05 30/09/06

12 months 12 months

حساب هاي قابل وصول

ساير حساب هاي قابل وصول

- مبالغي که قراراست دريافت شود 12,162 17,645

- قراردادهايي که قرار است انجام گردد 3,226 1,084

- بدهي هاي عضويت سال 2004 10,000

- بدهي هاي عضويت سال 2005 61,774 194,000

- بدهي هاي عضويت سال 2006 142,153 -

مجموع حساب هاي قابل وصول 217173 224,871

ذخيره ها وسهام 238,744 205,159

حساب هاي رزرو 140,000 90,000

دارايي هاي جاري بانک 241,139 199,724

مجموع دارايي هاي جاري وساير موارد 619,883 494,883

مجموع دارايي ها 719,754 837,056


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي