جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/11/25 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 5772

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

هفتادمين اجلاس هيأت مديره

10تا11 اکتبر 2006، تيان جين، چين

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

ادامه مطالب

IAU

انجمن بين المللي دانشگاه ها

يونسکو

1,rue Mollis-75015 PARIS

حساب ها در 30 سپتامبر سال 2006

(به يورو)

بدهي ها- جزئيات

30/09/05 30/09/06

12,months 12, months

تعادل آورده رو به جلو 420,218 359,628

نتايج ساليانه 60,590 50,810

دارايي سرمايه 471,028 420,218

140,736 121,228

مجموع 140,736 121,228

- هزينه هاي پرسنلي 5,000 10.000

- مرخص استحقاقي 20,051 30.525

- تأمين اجتمايي 42,653 20,492

- ساير سازمان هاي اجتماعي 1,550 1,675

- صندوق بازنشستگي CRIS و AGFF 12,795 10,620

- صندوق بازنشستگي مکمل مديريت و کارکنان اجرايي (AGIRC) 8,473 10,951

- پرداخت بي کاري 9,643 10,196

- هزينه هاي پرداخت شده حقوق مرخصي 8,020 12,210

مجموع 86,024 128,830

حق عضويت پيش دريافت شده 11,490 16,520

پيش دريافت قراردادها وکمک ها 44,505 71,000

حق ثبت نام کنفرانس (اسکندريه) 16,346

حق ثبت نام کنفرانس (چين) 28,450

مجموع 77,341 115,970

حساب هاي قابل پرداخت

مجموع بدهي ها 719,754 837,056


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي