جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/12/06 - روزنامه سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 5780

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

هفتادمين اجلاس هيأت مديره

10تا11 اکتبر 2006، تيان جين، چين

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

حساب هااز سپتامبر سال 2007

تجزيه مخارج توسط بخش بودجه

مجموع هزينه هاي مقايسه بودجه

عملياتي 2006 2007

I . هزينه هاي کارکنان

حقوق ها 605,000 607,655 594,242

مشاوران 25,000 12,125 18,095

هزينه هاي اجتماعي 280,000 270,779 266,609

مجموع فرعي 910,000 890,559 878,946 I

II . هيأت مديره وکميته ها

40,000 37,026 37,256

مجموع فرعي II 40,000 37,026 37,256

III . فعاليت هاي برنامه

اطلاعات، ارتباطات ومطالعات 15,000 15,815 10,535

گروه هاي کاري، اجلاس ها و کنفرانس ها

111,000 64,669 84,537

برنامه LEDHER

0 0 65,000

انتشارات 80,000 62,744 70,162

- سياست آموزش عالي 22,000 22,000 22,000

- افق هاي IAU

23,000 17,570 21,932

- کتاب راهنما/ فهرست جهاني و راهنماي آفريقا

23,000 10,000 18,000

- جزوات ومقالات 10,000 10,000 6,177

- ترجمه 2,000 3,174 2,053

مسافرت 25,000 20,606 24,843

مجموع فرعيIII

231,000 163,834 255,077


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي