جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/12/06 - روزنامه سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 5780

 ميز خبر 

 نحوه انصراف يا تغيير اولويت انتخاب متقاضيان عضويت در هيأت علمي

فرايند انصراف و يا تغيير اولويت انتخاب متقاضيان عضويت در هيات علمي موسسات توسط هياتهاي مرکزي جذب اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هيات عالي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي، فرايند انصراف يا تغيير اولويت متقاضيان عضويت در هيات علمي موسسات را به شرح ذيل تعيين کرد:

هياتهاي اجرايي جذب بايست پس از ابلاغ راي تاييد صلاحيتهاي متقاضيان عضويت درهيات علمي توسط هياتهاي مرکزي جذب تابعه و پيش از انجام مراحل بعدي اداري مانند اخذ رديف استخدامي و غيره نسبت به اخذ تعهد خدمت به موسسه متقاضيان عضويت در هيات علمي اقدام کنند.

درصورت امتناع متقاضيان از سپردن تعهد خدمت به موسسه، توسط هياتهاي مرکزي جذب از کل دوره فراخوان حذف خواهند شد.

در صورتي که متقاضي عضويت در هيات علمي موسسه اولويت انتخاب اول از تقاضاي خود پس از تاييد هياتهاي مرکزي جذب و سپردن تعهد خدمت به موسسه مزبور منصرف شده باشد، مي‎تواند جهت تغيير اولويت طبق مصوبه نحوه جذب اعضاي هيات علمي متعهد به خدمت موسسات ديگر مصوب هشتاد و چهارمين جلسه مورخ 2 آبان 90 عمل کند.

چنانچه متقاضيان عضويت در هيات علمي قبل از صدور راي هيات اجرايي جذب موسسه و تاييد هيات مرکزي جذب وزارتين علوم و بهداشت، تقاضاي انصراف يا تغيير اولويت انتخاب خود را داشته باشند بايست طبق فرايند ذيل عمل کنند:

ابتدا انصراف خود را کتبا به موسسه اعلام کرده و سپس تقاضاي کتبي خود را مبني بر تغيير اولويت انتخاب به هياتهاي مرکري جذب تقديم کنند.

هياتهاي مرکزي نيز پس از استعلام انصراف متقاضي از موسسه در صورت صلاحديد نسبت به تغيير اولويت متقاضي اقدام کنند. از تاريخ ابلاغ اين مصوبه هياتهاي مرکزي جذب موظف به درج نحوه انصراف يا تغيير اولويت در تمام فراخوانهاي بعدي هستند.

پيرو مصوبه هيات عالي جذب اعضاي هيات علمي با «عنوان فرايند انصراف يا تغيير اولويت انتخاب متقاضايان عضويت در هيات علمي موسسات» لازم است هياتهاي مرکزي جذب وزارتين علوم و بهداشت صرفا براي يک بار پرونده متقاضيان عضويت در هيات علمي را بررسي مي‏کنند و تمام امور مربوط به تکميل پرونده و يا تغيير اولويتها پيش از تاييد نهايي هياتهاي مرکزي امکانپذير است.

براساس اين گزارش، فراخوان جذب اعضاي هيأت علمي براي عموم واحدهاي دولتي و غيرانتفاعي از ساعت 12 ظهر روز يکشنبه 29 بهمن 96 آغاز شده و تا ساعت 8 صبح روز شنبه 12 اسفند 96 ادامه خواهد يافت.

در چهار سطح؛

مراکز مشاوره دانشجويي برتر سال 96 معرفي شدند

مراکز مشاوره دانشگاه‌هاي برتر سال 96 در چهار سطح «ممتاز»، «فعال» ،«نمونه»و «برتر » معرفي شده و مورد تقدير قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس ارزيابي‌هاي صورت‌گرفته توسط دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، «مرکز مشاوره دانشگاه تهران» همانند سال گذشته رتبه «ممتاز» را در بين دانشگاه‌هاي کشور کسب کرد.

همچنين در اين ارزيابي 9 دانشگاه به عنوان مراکز مشاوره «برتر» و 9 دانشگاه به عنوان مراکز مشاوره «نمونه» و 9 دانشگاه به عنوان مراکز مشاوره «فعال» معرفي شدند.براساس ارزيابي‌هاي دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، از بين واحدهاي دانشگاه‌هاي فرهنگيان و پيام نور و فني و حرفه‎اي، نيز «پرديس شهيد هاشمي‎نژاد خراسان رضوي- فرهنگيان»، «پيام نور- مرکز قم» و «فني حرفه‎اي- آموزشکده فني پسران شيراز(شهيد باهنر)» به عنوان واحدهاي «فعال» انتخاب و مورد تقدير قرار گرفتند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي