جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/12/17 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 5790

 لزوم توجه به نيازهاي اجتماعي کودکان کار 

 
کودکان کار در بزرگسالي دچار مشکلات فراواني مي شوند، کودکي نکرده اند، يا بهتر است بگويم کودکي خود را با رنج و درد به خاطر دارند. به دليل نبود سرپرست آنها در خيابان امنيت هم ندارند. مورد تحقير، توهين، تعرض و ... قرار مي گيرد و کودک‌آ‌زاري جسمي، جنسي، عاطفي و رواني همه را تجربه مي‌کند.

طي سال هاي اخير انجمن ها و نهادهاي مردمي بسياري به اين حوزه وارد شده و اقدامات مناسبي براي ساماندهي اين کودکان انجام داده اند. يکي از اقدامات مناسب و موثر اين نهادهاي مردمي براي کودکان کار، تلاش براي تحصيل و سوادآموزي آنهاست. نبايد گذاشت سختي کار مانع از تحصيل اين کودکان شود. شايد درد معيشت براي آنها سنگين باشد، اما بي سوادي دروازه بسياري از آفت هاي اجتماعي است که از درد نان هم بدتر است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي