جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/12/23 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 5795

 يادداشت 

 
توجه به فرايند حرفه‌اي‌سازي اساتيد در دانشگاه‌ها

زهرا كيان‌بخت

در جلسه هيأت عالي جذب، بحث ارزيابي شخصيتي از متقاضيان عضويت در هيات علمي دانشگاه‌ها مطرح شده و اين مسأله مورد تأكيد قرار گرفته است.

به طور كلي، علاوه بر ضرورت داشتن پاره‌اي ويژگيها براي موفقيت در امر آموزش و تدريس در دانشگاه، به نظر مي‌رسد در حال حاضر نياز مهمتري كه در دانشگاهها لازم است مورد توجه قرار گيرد، بحث توانمندسازي و حرفه‌اي‌سازي اساتيد در طول دوران تدريس است. وقتي شخصي در جايگاه استاد قرار مي‌گيرد، اگرچه لازم است از زمان شروع به كار، داراي توانايي‌هايي باشد، اما چنانچه در طول دوران تدريس، به طور مرتب، كارگاهها و دوره‌هايي براي به‌روزرساني دانش و مهارتهاي حرفه‌اي اساتيد، برپا شود، ركود و جمود به فرايند تدريس راه پيدا نمي‌كند و سطح مهارت اساتيد همراه با افزايش سابقه كار آنها افزايش مي‌يابد.

اين مسأله مي‌تواند به طور مستقيم بر كيفيت كلاسهايي كه برگزار مي‌شود هم تاثير مثبت بگذارد؛ درنتيجه؛ انتظار مي‌رود دانشگاهها به مسأله توانمندسازي اساتيد بيش از پيش توجه كرده و به جاي اينكه آن را صرفا به عنوان امري تفنني و غيرضروري تلقي كنند، در اين زمينه برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري جدي داشته باشند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي