جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/01/15 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 5801

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

شصت و هفتمين اجلاس هيأت مديره

سائوپولو- برزيل 24 تا 25 جولاي 2004

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

3. صورت هاي حسابرسي شده نهايي سال 2003

رئيس IAU يادآوري کرد که به علت زمان بربودن اجلاس هيأت مديره ، بلافاصله قبل از بستن سال مالي IAU ، در طول اجلاس گذشته موافقت شده بود که هيأت مديره اختيارات خود را به کميته اجرايي واگذار کند تا صورت هاي حسابرسي شده را تصويب نمايد. لوس وِبر مدير و رئيس کميته مالي، يادآوري کرد که گزارش حسابرسي براي سال 2002 مورد بازبيني قرار گرفته وتوسط کميته اجرايي در ژانويه سال 2003 پذيرفته شده است.

هيأت مديره يادداشت تصويب صورت هاي حسابرسي شده کميته اجرايي را دريافت کرد.

رئيس IAU از کميته مالي درخواست کرد که بودجه پيشنهادي را بررسي کند ودر روز سه شنبه صبح تحت دستور کار موضوع شماره 8 ارائه دهد.

4.گزارش درمورد اجلاس کميته اجرايي ، 10 ژانويه سال 2003

درخواست شده است تا جنبه هاي کليدي گزارش درمورد اجلاس هيأت اجرايي خلاصه شود ، دبيرکل:

• بحث را وتصميمات اتخاذ شده درمورد پرتال IAU را مشخص کرده است ؛

• بحث هاي مربوط به ناشرين آکادميک پالگريو در رابطه با گزارش کارهاي مرجع IAU گزارش شده است ؛

• يک تماس ودرنتيجه امضا با پالگريو تأييد شده است ؛ و

• بحث هاي صورت گرفته در رابطه با شروع جايزه مقاله IAU/ Palgrave مشخص شده است .

دراين بحثي که تعقيب مي شود ، براندا گورلي يادآوري کرد که دانشگاه ها بين انجمن هاي مختلف برحسب وظيفه اي که آنها خدمات ارائه مي دهند آنها را انتخاب ميکنند. انجمن دانشگاه هاي مشترک المنافع (ACU) اکنون يک پرتال تشکيل داده اند . او IAU را ناگزير کرد که تمام ايده هاي يک پرتال را بين اعضا پخش نکند به خاطراينکه بتواند هويت وبرجستگي بيشتري را به IAU بدهد.

رئيس IAU و دبيرکل تذکر دادند که پرتال کنار گذارده نشده است . پرتال هميشه مي تواند احيا گردد در صورتي که قرار باشد حمايت کننده اي پيدا شود. يک چنين حمايتي به طور فعال جستجو مي کند تا تمام فرصت ها را براي پيداکردن وسيله با دوامي به منظور تغيير دادن پايگاه هاي اطلاعاتي به برخط مورد استفاده قرار دهد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي