جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/01/28 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 5811

 يك نكته از هزاران 

 يکي بگويد چه خبر است، ما هم بفهميم!

استفاده از واژه «تيم ملي پنج ستاره» آنچنان بر مذاق مديران ورزشي و مسئولان فدراسيون فوتبال خوش آمده است که گويا قرار نيست درمورد عملکردهاي نامشخص و غيراصولي خود در ابعاد مديريتي پاسخگو باشند. بحث لباس هاي کاروان ايران درمجامع بين المللي همواره حاشيه ساز بوده و هست. اين بار هم بحث لباس تيم ملي فوتبال با آرم يک برند ورزشي مسئله ساز شده است. تمام تيم هاي حاضر درجام جهاني درقبال درج برندهاي ورزشي روي پيراهنشان از آن شرکت پول مي گيرند و ما به يک برند پول داده ايم تا به ما لباس بدهد!. بازهم اين مسئله قابل تحمل است، اما حذف طرح يوز ايراني به عنوان نماد و نشان حمايتي از ميحط زيست که ازسوي مجامع بين المللي نيز پذيرفته شده، جاي تعجب و تامل دارد! واقعاً عملکرد مسئولان ما پيرو کدام سبک و مدل مديريتي است که اين چنين با آبرو و حيثيت ملي ايران بازي مي کنند. آيا نمي دانند و يا نمي توانند؟!


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي