جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/03/10 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 5847

 سرمقاله 

وقت کشي اروپا و تغييرجهت بازي

حميدرضا عسگري

همانطور که بدون موافقت آمريکا، امکان امضاي توافقنامه هسته اي(برجام) وجود نداشت، به نظر نمي رسد اکنون با مخالفت و خروج آمريکا از آن، فوايد و روال گذشته قابل احيا باشد. تحريم هاي اقتصادي آمريکا به اجرا درآمده و به دنبال آن شاهد لغو و تعليق فعاليت شرکت هاي بزرگ تجاري در عرصه هاي مختلف اقتصادي کشور هستيم.

دراين ميان اروپا اعلام کرده است که خواهان ماندن در برجام بوده و درحال بررسي امتيازهاي اقتصادي براي ايران است. اما به نظر مي رسد اين اقدامات اروپا نوعي وقت کشي براي تغيير جهت بازي است. ابتدا بايد براين واقعيت عقلي و تاريخي توجه داشت، که کشورهاي اروپايي از جنگ جهاني دوم به بعد همواره به عنوان پازل تکميل کننده اهداف آمريکا نقش داشته اند. لذا اگر هم بتوانند در مواردي مستقل از آمريکا عمل کنند، اما در نهايت در مسيري موازي با خواست و سياست هاي ايالات متحده حرکت خواهند کرد.

مسئله ديگر اينکه در وضعيت فعلي اگر نگاهي به پشت ديوار مذاکره هاي برجامي داشته باشيم، شاهد تغييرات جدي در دو حوزه اميدواري هاي ايران خواهيم بود. ابتدا اينکه بسياري از رسانه ها و سياسيون با نگاهي خوش بينانه، خروج آمريکا از برجام را عاملي براي انزواي اين کشور دانستند و براين باور بودند که اروپا، روسيه و چين، اينبار در مقابل آمريکا خواهند ايستاد و زمينه ايجاد نظم نوين "چند قطبي قدرت در جهان" را فراهم خواهند سازد.

اما واقعيت ها نشان داد که اتحاديه اروپا ياراي ايستادگي در مقابل فشارهاي آمريکا و لابي يهود را نداشته و روزگذشته خانم موگريني به عنوان نماينده اتحاديه اروپا علناً اعلام کرده است که نگراني هاي مشترکي با آمريکا درمورد ايران دارند و در انجام اقدامات براي جلوگيري از خطرات احتمالي با آمريکا همسو خواهند بود! .

درهمين راستا پس از خروج توتال از صنعت نفت ايران، روز گذشته شاهد توقف تمام فعاليت هاي شرکت لوک اويل روسيه در پروژه هاي نفت و گاز به بهانه تحريم هاي آمريکا بوديم!. توقف فعاليت هاي برخي بانک هاي خارجي با کشورمان نيز در راستاي همين سياست هاي تحريمي آمريکا و هويدا شدن عدم توانايي اروپا براي ايستادگي درمقابل تحريم هاي برجامي است.

نکته بسيارمهم ديگر که در هياهوي برجام و تحريم ها کمتر مورد توجه قرار گرفته، تغيير جهت بازي در سوريه از سوي روس ها مي باشد. طي هفته و روزهاي گذشته مسکو با اعلام خروج تمام نيروهاي خارجي از سوريه، نوعي ابهام را درمورد سياست هاي آتي اين کشور در ميدان تحولات منطقه به وجود آورد. چطور مي توان حضور نيروهاي مقاومت با اين همه مشقت و جنگندگي و هزينه در جبهه سوريه را ناديده گرفت و يکباره به دنبال حذف آنها در نقشه بازي بود! .

از سوي ديگر لابي نتانياهو با پوتين که طي هفته هاي اخير به خوبي خود را نمايان ساخته، بيانگر افزايش فشار برايران براي کاهش نقش و نفوذ آن در مرزهاي سرزمين هاي اشغالي مي باشد.

روزگذشته وزيرخارجه روسيه به طور رسمي اعلام کرد که تمام نيروهاي حاضر در مرزهاي جنوبي سوريه بايد از منطقه خارج شوند و تنها نيروهاي سوري حق ماندن در اين منطقه را دارند. 

بايد بپذيريم که حضور در نقشه بازي کنوني، منافع ملي ما را تامين نخواهد کرد. نه از جانب اروپا روزنه اميدي براي ما بازخواهد شد، و نه روس ها پايبند به معرفت سياسي هستند و نمي توان به اميد حمايت آنها در مناسبات منطقه اي و بين المللي باشيم.

البته اين مسائل دليلي براي قطع ارتباط و مجاري ديپلماسي نيست، بلکه بايد نسبت به هدف و چشم اندازي که براي سياست هاي جهاني و منطقه اي خود در نظرگرفته ايم دقت کافي داشته باشيم. تنها قانون ثابت در عرصه سياست تحقق منافع کشورهاست، لذا نمي توان انتظار داشت که قدرت هاي مختلف جهاني براي تحقق منافع ما تلاش کنند.

بايد دراين ميدان به گونه اي بازي کنيم که اجازه ندهيم قدرت هاي بزرگ براي رسيدن به اهداف خود، منافع ما را ناديده بگيرند. اين مسئله باز ميگردد به سياست هاي کلان کشور که بايد از سوي سياستگذران مورد توجه قرار گيرد. لذا نبايد خود را بيش ازحد مشغول برخي موضوعات کنيم و از تغيير جهت استراتژي کشورها غافل بمانيم.

hamidasgari2020@yahoo.com


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي