جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/04/10 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 5868

 سرمقاله 

وزارت نيرو، لطفا برنامه بدهد!

آذر فخري 

با توجه به کمبود آب در پشت سدها و نيز با آگاهي از اين امر نه‌چندان خوشايند، که همه‌ نيروگاه‌هاي برقي و غيربرقي ما، به‌طور مطلق به آب وابسته است، رسيدن به نقطه‌ي قطعي برق و آب ، قابل پيش‌بيني بود. هرچند نه مسئولان و نه مردم، چندان در بند پيش‌گيري‌هاي ساختاري و بنيادي نبودند و احتمالا نيستند و مي‌رويم که بحران را ملموس‌تر درک و احساس کنيم. قبول که وزارت نيرو، تصميم گرفته برق و آب را در مناطق مختلف به‌نوبت قطع کند. اما اين به‌نوبت يک مفهوم بزرگ در خود نهفته دارد؛ در مورد قطعي برق و نوبت‌بندي آن بايد به مردم اطلاع رساني شود. چرا که تقريبا در تمام محدوده‌هاي شهر، ادارات، خبرگزاري‌ها، چاپخانه‌ها ، کلينيک‌ها و

بيمارستان‌هايي وجود دارند که در صورت مطلع بودن از نوبت و زمان قطعي برق و آب خود، مي‌توانند براي رسيدگي به امورشان، برنامه‌ريزي کنند و مثلا از قبل موتور برق و سوخت لازم براي آن‌را آماده داشته باشند.

درست است که بي‌برنامگي در کل بدنه و سيستم اداري و غيراداري ما تنيده است و اغلب ما، بيش از برنامه‌داشتن و‌ اولويت بندي، به بي‌برنامگي عادت داريم و به‌خوبي با آن کنار آمده‌ايم.

در اين ميان حتي سرويس واحد حوادث و شماره 121که از سوي اداره برق اعلام‌ شده، پاسخگو نيست و روي آن پاسخ‌گوي مجازي، نصب شده و هيچ اطلاع خاصي در مورد زمان قطعي برق به مشتري نمي‌دهد؛ البته نبايد از حق گذشت, اين خانم گويا! به‌خاطر قطعي برق، عذرخواهي مي‌کند و همين يعني ما تا چه حد مشتري‌مدار هستيم !

اما مشتري‌مداري زماني جامه واقعيت به خود مي پوشد که بدانيم اگر در برابر مصرف انرژي و جلوگيري از هدر رفت آن مسئوليم، در امرآموزش به مردم نيز مسئوليم؛ موردي که در رابطه با آن، فقط به هشدار دادن بسنده شد و نه به آموزش‌هاي جدي دراين زمينه، يعني نه فقط کم مصرف‌کردن، که درست و بهينه مصرف‌کردن. مسئله‌ي آموزش مردم در روزگاري که تمام انرژي‌هاي بنيادي رو به اتمام يا در معرض آلودگي قرار دارد، از وظايف مهم وزارت‌هاي مطبوع است و هر وزراتي بايد در اين زمينه از تمام وسائل و امکانات انساني، مکانيکي و تکنولوژيک خودريال استفاده کند.

لازم است بر اساس همين مشتري‌مداري، اداره‌ي برق هر منطقه، به ساکنان آن منطقه، به‌هر صورت که مي‌تواند و بلد است! اطلاع بدهد و يا يک برنامه‌ي هفتگي در اختيار آن‌ها قرار دهد. البته اگر اساسا برنامه‌‌اي وجود دارد

و اين‌طور نباشد که کار قطع و وصل هر از گاهي و به‌صورت رندمي، اتفاق بيفتد.

بادا که برنامه‌هاي قطعي برق و احيانا آب، به‌زودي در اختيار مردم قرار گيرند .

a.f.far99@gmail.com


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي