جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/04/21 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 5877

 کاهش 41 درصدي جمعيت روستايي؛
 روستاها خالي‌تر مي‌شوند؟  

 
با اينكه سالهاست زنگ خطر خالي از سكنه شدن روستاها و به موازات آن، پرجمعيت‌تر شدن شهرها به صدا درآمده، آنچه در عمل شاهدش هستيم، موج ادامه‌دار كاهش جمعيت روستايي است كه همچنان ادامه دارد. در اين ارتباط، معاون توسعه روستايي و مناطق محروم نهاد رياست جمهوري با اشاره به وجود تبعيض در ارائه خدمات بين مناطق شهري و روستايي گفته است: جمعيت روستاها کاهش يافته و عدد آن از 68 درصد به 27 درصد رسيده است.

ابوالفضل رضوي؛ معاون توسعه روستايي و مناطق محروم نهاد رياست جمهوري درمورد وضعيت عشاير و روستاييان و مشكلاتي كه اين گروه با آن روبرو هستند، گفته: عليرغم ارائه خدمات به روستاييان و عشاير، تخليه روستاها سرعت گرفته و حاشيه‌نشيني در شهرها نيز به حداکثر ممکن رسيده است. او در ادامه سخنان خود اشاره كرده: «تاكنون برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري براي توجه به روستاييان و عشاير در کمترين حد بوده و برنامه‌ها بيشتر در حوزه توجه به مرکز و شهرها بوده است. لذا با اينکه به بسياري از روستاها گازرساني و آبرساني شده و جاده‌ها نيز تا حدي آسفالت شده‌اند، روستاييان همچنان مناطق خود را تخليه مي‌كنند. بايد اين مساله را بررسي کرد که چرا علي‌رغم وجود امکانات اين اتفاق افتاده است؟» با اين اوصاف، در شرايطي كه برخي كشورها تسهيلاتي را براي كوچ مردم از شهر به روستا در نظر مي‌گيرند و به اين طريق، روستاهاي خود را زنده و شاداب نگه مي‌دارند، اگر به وضعيت روستاها توجه جدي نشود و انگيزه‌ها و تمايلات مردم براي ماندن در روستاها، تقويت نشود، هيچ بعيد نيست كه واژه روستا در ذهن كودكان آينده كه هر جا سر خود را چرخانده‌اند، فقط شهر و ازدحام سرسام‌آور آن را ديده‌اند، به واژه‌اي نامفهوم و بي‌معني تبديل شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي