جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/05/20 - روزنامه سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 5902

 يك نكته از هزاران 

 طي دو ماه اخير و بحث نوسانات ارزي، هر روز شاهد خبر کشف احتکار اقلام مورد نياز مردم از کاغذ گرفته تا لوازم خانگي هستيم. مسلما در چنين شرايط برخي افراد دست به سود جويي مي زنند و دستگاه هاي نظارتي وظيفه دارند تا با آنها برخورد کنند.

اما نکته بسيار ظريف بحث فرهنگ رفتاري ماست که در فواصل و مناسبت هاي مختلف برآن مي باليم و قدمت آن را به رخ خود و ديگران مي کشيم. اما در عمل شاهديم که حتي در کوچکترين مسائل اخلاقي، بعضاً انسانيت و انصاف را فراموش مي کنيم و منافع به ناحق خود را برحق و حقوق ديگران ترجيح مي دهيم.

به نظر نمي رسد با چنين کنش هاي رفتاري که امروز شاهد گسترده شدن آن در سطح جامعه هستيم، توقع پيشرفت و ارتقاي فرهنگي، مولفه معقولي باشد. بايد درک کنيم که تنها با رعايت حقوق ديگران، مي توان شاهد رشد همه جامعه بود، درغير اين صورت دچار عقب ماندگي هاي گسترده در عرصه هاي مختلف خواهيم شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي