جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/05/20 - روزنامه سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 5902

 صندوق بين المللي پول :
 ايران پانزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا مي‌شود 

 
صندوق بين المللي پول پيش بيني کرد ايران با کنار زدن سه کشور اسپانيا، عربستان و کانادا پانزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا در سال 2021 شود.به گزارش پژوهشکده پولي و بانکي، صندوق بين المللي پول در پايگاه داده هاي آماري خود پيش بيني کرده است ايران در سال 2021 با سه پله صعود در جايگاه پانزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا قرار گيرد.

بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي اين نهاد بين المللي توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص قدرت خريد در سال 2017 بالغ بر 1644 ميليارد دلار بوده و ايران از اين نظر در رتبه 18 جهان قرار گرفته است.صندوق بين المللي پول پيش بيني کرده است ايران در سال هاي 2018، 2019 و 2020 نيز همچنان هجدهمين اقتصاد بزرگ دنيا باقي بماند اما در سال 2021 با پشت سر گذاشتن سه کشور اسپانيا، عربستان و کانادا به جايگاه پانزدهم صعود کند. پيش بيني شده است توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص قدرت خريد در سال 2021 به 2095 ميليارد دلار برسد که بيشتر از توليد ناخالص داخلي اسپانيا، عربستان و کانادا خواهد شد.

توليد ناخالص داخلي اسپانيا بر اساس شاخص قدرت خريد در سال 2017 بالغ بر 1773.9 ميليارد دلار بوده که پيش بيني شده است اين رقم در سال 2021 به 2094 ميليارد دلار برسد.توليد ناخالص داخلي عربستان نيز از 1773.5 ميليارد دلار در سال 2017 به 2078 ميليارد دلار در سال 2021 و توليد ناخالص داخلي کانادا از 1769 ميليارد دلار در سال 2017 به 2073 ميليارد دلار در سال 2021 خواهد رسيد.

بر اين اساس چين با توليد ناخالص داخلي 23159 ميليارد دلاري بزرگترين اقتصاد جهان در سال 2021 را خواهد داشت و آمريکا با 19390 ميليارد دلار و هند با 9459 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم از اين نظر قرار مي گيرند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي