جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/06/14 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 5922

 زمان انتشار کارنامه آزمون كارشناسي ارشد اعلام شد 

 ثبت‌نام پذيرفته‌‌شدگان‌ نهايي‌ آزمون‌ کارشناسي‌ ارشد ناپيوسته ‌سال‌ 1397 از امروز چهارشنبه 14 شهريور ماه آغاز مي شود. داوطلبان بايد مدارک اعلام شده براي ثبت‌نام مراجعه کنند.

اسامي پذيرفته‌‌شدگان‌ نهايي‌ آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي‌ کارشناسي‌ ارشد ناپيوسته ‌سال‌ 1397 اعلام شد.

نتايج مربوط به دانشگاه آزاد اسلامي متعاقباً از طريق سايت سازمان سنجش اعلام خواهد شد و داوطلباني که هم در رديف پذيرفته‌شدگان يکي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و هم در رديف پذيرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامي قرار مي‌گيرند توجه داشته باشند که منحصراً مي‌توانند در يکي از کدرشته‌محلهاي قبولي ثبت‌نام کنند.

پذيرفته‌‌شدگان‌ مجاز به ثبت‌نام در هر دو محل قبولي نيستند و در غير اين صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.

اسامي قبول شدگان نهايي 13 کدرشته امتحاني اطلاعات و حفاظت اطلاعات، مديريت دفاعي1 ارتش، مديريت دفاعي 2 سپاه، مديريت اطلاعاتي، مطالعات دفاعي استراتژيک دانشگاه جامع امام حسين«ع»، اطلاعات استراتژيک دانشگاه جامع امام حسين«ع»، آماد دانشگاه جامع امام حسين«ع»، مديريت بحران دانشگاه جامع امام حسين«ع»، پدافند غيرعامل 1 دانشگاه جامع امام حسين«ع»، پدافند غيرعامل 2 دانشکده علوم و فنون فارابي، فرماندهي و مديريت انتظامي دانشگاه علوم انتظامي امين، مجموعه رشته‌هاي تخصصي دانشگاه علوم انتظامي امين، مجموعه علوم اطلاعاتي دانشگاه اطلاعات و امنيت ملي به علت داشتن شرايط خاص، ثبت‌نام و برگزاري آزمون به طريق مقتضي، با هماهنگي ارگانهاي مربوط متعاقباً استخراج و اعلام خواهد شد.

تاريخ ثبت‌نام از پذيرفته‌‌شدگان‌ نهايي‌ 127 کد رشته امتحاني:

پذيرفته‌‌شدگان‌ ضمن توجه به ضوابط و شرايط اعلام شده و قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه محل قبولي، براي کسب اطلاعات بيشتر و دقيق‌تر درخصوص تاريخ، نحوه و مدارک لازم، ابتدا براي ثبت‌نام به پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ذيربط مراجعه کنند.

در صورتي که دانشگاهها و موسسات محل قبولي داوطلبان، تاريخ مشخصي را براي ثبت‌نام ارائه نکرده باشند، بايد در يکي از روزهاي چهارشنبه 14 شهريور، شنبه 17 شهريور و يا يکشنبه 18 شهريور براي ثبت‌نام به موسسه محل قبولي مراجعه کنند.

کليه پذيرفته‌‌شدگان‌ بايد در زمان مقرر براي ثبت‌نام به موسسه محل قبولي خود مراجعه کنند، عدم مراجعه به موقع پذيرفته‌شدگان براي ثبت‌نام، به منزله انصراف از ادامه تحصيل آنان تلقي خواهد شد.

مدارک‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌ پذيرفته‌‌شدگان‌ نهايي‌:

1- اصل‌ و يک برگ‌ تصوير مدرک‌ کارشناسي‌ (ليسانس‌) مورد تاييد وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکي‌ و يا شوراي ‌عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ که‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ کارشناسي‌ (ليسانس‌) قيد شده‌ باشد.

پذيرفته‌شدگاني‌ که‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرک‌ کارشناسي (ليسانس‌) نيستند، لازم‌ است‌ اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل ‌اخذ کارشناسي‌ (ليسانس‌) با محتوي فرمي که در اطلاعيه اعلام شده و از دانشگاه هاي محل قبولي قابل دريافت است را ارائه‌ کنند.

آن دسته از پذيرفته‌شدگاني که در زمان اعلام نتايج اوليه و تکميل فرم انتخاب رشته (12 تا 24 خرداد 97) دانشجوي سال آخر بوده‌اند و حداکثر تا تاريخ 31 شهريور 97 فارغ‌التحصيل مي‌شوند، دانشجوي سال آخر شناخته شده و لازم است فرم معدل دانشجويان سال آخر را از موسسه آموزش عالي محل فارغ‌التحصيلي دوره کارشناسي دريافت و آن را در زمان ثبت‌نام ارائه کنند.

مدارک‌ تحصيلي‌ صادر شده‌ توسط مديريت‌ يکي از حوزه‌هاي‌ علميه‌ قم و خراسان، فضلا و طلاب ‌حوزه‌هاي علميه که بر اساس‌ مدرک‌ صادر شده‌ توسط مديريت يکي از حوزه‌هاي علميه قم‌ و خراسان دوره ‌سطح ‌2 را گذرانده‌اند و يا تا تاريخ 31 شهريور 97 فارغ‌التحصيل‌ مي‌شوند،‌ منحصراً مجاز بوده‌اند در هر يک‌ از کدرشته‌هاي ‌امتحاني گروه علوم انساني ثبت‌نام‌ کنند.

اين افراد در صورت پذيرفته‌شدن مشروط به گذراندن دروس پيش‌نياز به تشخيص گروه آموزشي ادامه تحصيل دهند. اين‌ دسته‌ از داوطلبان‌ بايد تصوير مدرک‌ فراغت‌ از تحصيل‌ خود را که‌ توسط يکي از مديريت‌هاي‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ و يا حوزه علميه خراسان صادر شده ‌است‌ در اختيار داشته باشند. پذيرفته‌شدگان داراي مدرک تحصيلي معادل لازم است واجد شرايط مفاد «آيين‌نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غيررسمي در آزمون هاي مقاطع بالاتر» باشند.

کليه دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت فرهنگيان که طي سال‌هاي 1377 تا 1381 به دوره‌هاي مذکور راه يافته‌اند، حسب مورد از تسهيلات مصوبه شماره 2/77633 مورخ 28 مرداد 94 براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي بالاتر برخوردار مي‌شوند. استثناء: آن دسته از داوطلباني که دانشجوي سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در اين آزمون شرکت کرده‌اند، معدل فارغ‌التحصيلي اعلام شده آنان از سوي موسسه آموزش ‌عالي محل فارغ‌التحصيلي دوره کارشناسي آنان، لحاظ شده و لازم است مطابق بند يک و يا تبصره آن عمل کنند. 2- اصل‌ شناسنامه‌ و کارت ملي و دو سري‌ فتوکپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها

3- شش‌ قطعه‌ عکس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌: 12 قطعه‌ عکس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌ منحصراً براي‌ برادراني‌ که‌ با توجه‌ به‌ ضوابط پس‌ از ثبت‌نام‌ در موسسه‌ آموزش‌ عالي‌، براي‌ آنان‌ معافيت‌ تحصيلي‌ صادر مي‌شود.

4- مدرکي‌ که‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه 3 دفترچه‌ راهنماي‌ شماره‌ يک‌ آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي‌ کارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ سال 1397 کند (براي‌ برادران‌) مشخص مي‎کند.

5- حکم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ کتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ کارمندان‌ دولت

6- داوطلباني که با استفاده از سهميه‌ ايثارگران و يا رزمندگان پذيرفته ‌شده‌اند در زمان ثبت‌نام نيازي به ارائه تائيديه سهميه ثبت‌نامي از سوي ارگان ذيربط ندارند و ملاک تائيد سهميه آنان همان عنوان سهميه درج شده در فايل قبولي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي است. 7- اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ اخذ کارشناسي‌ (ليسانس‌) براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ که‌ با توجه‌ به‌ مفاد آيين‌نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان به شماره 21/77897 مورخ 5 مرداد 93 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ با امتياز رتبه‌ اول‌ پذيرفته‌ شده‌اند.

حضور شخص پذيرفته شده جهت ثبت‌نام الزامي است و ثبت‌نام منحصراً در تاريخهاي اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارک کامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد.

معدل‌ ليسانس‌ پذيرفته‌ شده‌ بايد با معدلي‌ که‌ قبلاً در زمان ثبت‌نام براي شرکت در آزمون به‌ سازمان‌ اعلام‌ نموده‌، و يا در مراحل بعد اصلاح کرده است، يکسان‌ باشد، بديهي است از ثبت‌نام قطعي آن دسته از داوطلباني که داراي مغايرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرک آنان کمتر از معدل اعلام شده به اين سازمان باشد) خودداري خواهد شد.

براساس دستورالعمل ابلاغ شده به کليه دانشگاهها و موسسات پذيرنده دانشجو در آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397، ثبت‌نام پذيرفته شدگاني که داراي مغايرت معدل (معدل مندرج در مدرک تحصيلي آنان کمتر از معدل اعلام شده در اطلاعات ارسالي از طرف داوطلبان به اين سازمان باشد) هستند، صرفاً ثبت‌نام موقت و مشروط بعمل مي‌آيد.

اين دسته از پذيرفته‌‌شدگان‌ بايد به دانشگاه محل قبولي خود مراجعه کرده و مدارک لازم مندرج در اين اطلاعيه را به آنجا ارائه کنند تا ثبت‌نام موقت از آنان بعمل آمده و بررسي لازم در مدارک و مستندات ارائه شده صورت گيرد.

داوطلباني که داراي مغايرت معدل هستند بايد وضعيت نهايي خود را تا پايان آبان ماه از دانشگاه محل قبولي پيگيري کرده و از مراجعه به سازمان سنجش جداً خودداري کنند. درصورت لزوم چنانچه در اين رابطه سوالي دارند مي‌توانند از طريق بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش اقدام کنند. به مراجعات حضوري و هر نوع مکاتبه‌اي غير از سايت پاسخ داده نخواهد شد.

از پذيرفته‌شدگاني ‌که‌ حداکثر تا تاريخ‌ 31 شهريور 97 فارغ‌التحصيل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «کان‌ لم‌ يکن» تلقي‌ شدن‌ قبولي‌ آنان‌ طبق‌ مقررات‌ با آنان‌ رفتار خواهد شد.

آن دسته از پذيرفته‌شدگاني که کليه واحدهاي درسي آنان تا 31 شهريور 97 با موفقيت به اتمام برسد ولي زمان اعلام فراغت از تحصيل آنان به هر علت (به شرطي که براي نيمسال اول سال تحصيلي 98-97 واحدي اخذ نکرده باشند و يا واحد درسي اخذ شده آنان به صورت معرفي به استاد باشد) تا تاريخ 30 آذر 97 باشد، مي‌توانند با ارائه گواهي مربوط به موسسه محل قبولي مراجعه کنند.

در هر مرحله‌ از آزمون (ثبت‌نام‌، پذيرش و يا هنگام‌ تحصيل‌)، چنانچه‌ مشخص‌ شود که‌ داوطلبي‌ حقايق‌ را کتمان‌ کرده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نيست، قبولي‌ وي‌ لغو و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.

نحوه گزينش نهايي سهميه‎هاي استعداد درخشان و ايثارگري

25 درصد ظرفيت هر کدرشته محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» و رزمندگان اختصاص دارد.

5 درصد ظرفيت هر کدرشته محل به «جانبازان زير 25 درصد و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد.

10 درصد ظرفيت (به صورت ظرفيت اضافي) در هر کدرشته‌محل براساس مفاد آيين نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان به افراد حائز شرايط مندرج در بند 2 صفحه 5 دفترچه راهنماي ثبت‌نام اين آزمون، براي معرفي به دانشگاهها اختصاص مي‌يابد.

انتشار کارنامه از بعد از ظهر فردا

براي داوطلبان واجد شرايط گزينش، کارنامه‌اي حاوي اطلاعات لازم، رتبه داوطلب و آخرين رتبه پذيرفته شده در هر يک از کد رشته‌هاي انتخابي و در سهميه مربوط تنظيم و از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش از بعد از ظهر روز پنجشنبه 15 شهريور 97 قابل دسترسي خواهد بود. هر گونه تغيير رشته، تغيير گرايش و نقل و انتقال پذيرفته‌شدگان در حيطه وظايف اين سازمان نبوده و به اينگونه درخواست‌ها ترتيب اثر داده نمي‌شود.

امکان اعتراض تا تاريخ 30 شهريور 97

داوطلبان پس از دريافت کارنامه نتايج نهايي آزمون از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش در صورتي که درخصوص مندرجات کارنامه مذکور و يا انتخاب رشته‌ خود سوالي داشته باشند، مي‌توانند حداکثر تا تاريخ 30 شهريور 97 منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش اقدام کنند.

داوطلبان بايد از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اکيداً خودداري کنند. به کليه مواردي که از طريق ديگري و يا بعد از تاريخ 30 شهريور 97 واصل شود، به هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي