جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/06/24 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 5930

 يك نكته از هزاران 

 آيا تاکنون به اين مسئله فکر کرده ايد که چرا برگزاري اجلاس هاي سران کشورهاي مختلف و يا برگزاري نشست هاي اقتصادي جهاني و منطقه اي و ديگر گردهمايي هاي خارجي، کمتر در کشورمان برگزارمي شود. واقعيت اين است که ما امکانات لازم را جز درتهران( آن هم درحد رفع نياز)، در ديگر شهرهاي بزرگ خود نداريم. دريک شهر هتل مناسب نيست، در شهر ديگري امکانات فرودگاهي ضعيف است، در شهرديگري مکاني براي گردهمايي نيست، و تمام اين ها باعث مي شود ايران که به لحاظ جغرافيايي به نوعي در مرکزيت مرزهاي آبي و خاکي کشورهاي بسياري در خاورميانه قرار دارد از اين امتياز ميزباني بي بهره گردد.

البته ما در زمينه گردهمايي بين المللي و منطقه اي ديگر نيز همچون مسابقات ورزشي، مسابقات علمي، نشست هاي اقتصادي و... به سبب عدم داشتن زيرساخت هاي ميزباني دچار عقب ماندگي از رقبا شده ايم. شايد اين مسئله درميان مشکلات کشور ناپيدا باشد، اما قطعا داشتن امکانات ميزباني مي تواند براي کشور وجهه و شخصيت قابل توجهي ايجاد کند و سهم ما را در سياست گذاري جهاني و منطقه اي افزايش دهد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي