جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/10/23 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 6027

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

کنفرانس عمومي انجمن بين المللي دانشگاه ها

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري سوم

انجمن بين المللي دانشگاه ها

يازدهمين کنفرانس عمومي دوربان، آفريقاي جنوبي 22-25 اوت 2000

ليست شرکت کنندگان

ليست بر اساس کشور و موسسه

نام کشور ها بر اساس حروف الفباي انگليسي مرتب شده است.

عضويت در انجمن بين المللي دانشگاه ها با ستاره () نشان داده مي شود.

آرژانتين

• دانشگاه پالرمو - Palermo University

آقاي ريکاردو پوپوفسکي (Mr. Ricardo POPOVSKY) – رئيس

آدرس: Mario Barvo, Buenos Aires

تلفن: 541149636624

فکس: 541149631560

پست الکترونيک: rectorado@palermo.edu.ar

دانشگاه مورون - University of Moron

دکتر ماريو آرماندو منا (Dr. Mario ARMANDO MENA) – رئيس

آدرس: Cabildo 134, Moron 1708

تلفن: 44831023

فکس: 541149278551

پست الکترونيک: webmaster@unimoron.edu.ar

دانشگاه سالوادور - University of Salvador

پروفسور ژوان توبياس (Prof. Juan TOBIAS) – رئيس

آدرس: Viamonte 1856, Buenos Aires 1056

تلفن: 541148139630

فکس: 541148124625

پست الکترونيک: uds-sect@salvador.edu.ar

استراليا

کميته رؤساي (دانشگاه هاي) استراليا - Australian Vice-Chancellors Committee

آقاي استورارت ا. هميلتون (Mr. Stuart A. HAMILTON ) – مدير اجرايي

آدرس: G.P.O. Box 1142, Canberra

تلفن: 0262858203

فکس: 0262858213

پست الکترونيک: sh@avcc.edu.au

دانشگاه نيوانگلاند - University of New England

پروفسور اينگريد موسِز (Prof. Ingrid MOSES) – مدير

آدرس: Armidale, Sydney, N. S.W. 2351

تلفن: 61267732004

فکس: 61267733710

پست الکترونيک: imosesmetz@une.edu.au


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي