جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/10/27 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 6031

 سه سناريوي افزايش حق مسکن مشمولان قانون کار 

 شوراي عالي کار در حالي افزايش حق مسکن کارگران را در دستور کار قرار داده که سه سناريو در اين نشست از سوي نمايندگان شرکاي اجتماعي مطرح شده است.به گزارش مهر، در نشست هفته جاري شوراي عالي کار «افزايش حق مسکن کارکنان مشمول قانون کار» در دستور کار قرار گرفت و شرکاي اجتماعي يعني نمايندگان وزارت کار، کارگران و کارفرمايان پيشنهادات خود را ارائه دادند.

حق مسکن کارگران که آخرين بار آبان‌ماه سال 95 با افزايش 100 درصدي از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان افزايش پيدا کرد، بارديگر در دستور کار شوراي عالي کار قرار گرفته است. هر چند که اين موضوع در بحبوحه درخواست نمايندگان کارگري براي بازنگري در مزد در دستور کار اين شورا قرار گرفت.

با اين حال در نشست اخير شوراي عالي کار سناريوهاي مختلف مطرح شد اما در نهايت هيچ يک از طرفين در اين خصوص به توافق نرسيدند. در اين جلسه وزارت کار پيشنهاد افزايش 60 درصدي حق مسکن را ارائه داده است که با اين پيشنهاد حق مسکن با 24 هزار تومان افزايش به 64 هزار تومان مي رسد. اما نمايندگان کارگري افزايش حق مسکن به 250 هزار تومان را به شوراي عالي کار ارائه دادند.

نمايندگان کارفرمايي نيز در اين نشست سناريوي افزايش حق مسکن به ميزان «رشد تورم» را مطرح کردند که تقريبا به پيشنهاد وزارت کار نزديک است.

در نهايت به دليل اختلاف بين پيشنهادات وزارت کار، نمايندگان کارگري و کارفرمايي به عنوان اعضاي شوراي عالي کار، اين نشست بدون توافق در باره ميزان افزايش حق مسکن، به هفته آينده موکول شد.

بر اساس اين گزارش، پس از تصويب ميزان نهايي افزايش حق مسکن در شوراي عالي کار، اين رقم بايد به تصويب هيأت وزيران برسد. حق مسکن کارگري آخرين بار در سال 93 به تصويب شوراي عالي کار رسيد که پس از تاخير دو ساله با موافقت هيأت وزيران، از اواخر سال 95 اجرايي شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي