جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/11/08 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 6040

 سرمقاله 

ضرورت خروج از «بن بست‌هاي خودساخته»

حميدرضا عسگري

امروز بيش از هر زمان ديگري قابل مشاهده است که در برخي موارد بن بست هايي را براي خود ايجاد کرده ايم که قصد خروج از آن راهم نداريم. اما چشم بر موانع و مسدود بودن راه پيش رو بسته‌ايم و تفکرات نوسازي را صرفا درحد همين بن بست ها براي جامعه تعريف مي کنيم.

اين درحالي است که جهانيان با سرعت در حال پشت سر گذاشتن مراحل مختلف علم و توسعه هستند.البته اينطور نبوده که ما در اين مسير قرار نداشته باشيم، اما سرعت ما با نحوه حرکت ديگر کشورهاي در حال توسعه قابل مقايسه نيست . امروز همسايگان ما به سبب بهره گيري از امکانات و فناوري هاي روز دنيا، بسياري از چالش ها و عقب ماندگي هاي خود در عرصه هاي مختلف را جبران کرده اند.

درحالي که ما به سبب تحريم هاي خارجي و مديريت هاي غيراصولي در داخل، از اين فرصت ها محروم مانده ايم. بخشي از اين فرصت سوزيها نتيجه برخي سياست هاي انزواطلبانه بوده است. اما بخش ديگري از عقب ماندگي ها باز مي گردد به انحصارطلبي و منفعت گرايي جريانهاي صاحب قدرت، که اجازه ورود فناوري ها و سرمايه گذاران خارجي را نمي دهند و يا در اين مسير کارشکني مي کنند.

اهميت پرداختن به اين معضلات را در آخرين صحبت هاي رهبرمعظم انقلاب درجمع محققان توسعه وعلم وفناوري کشور مشاهده کرديم. ايشان خيلي صريح اشاره کردند که "هر ملتي که از دانش هاي جديد و فناوري‌هاي مرتبط با آن عقب بماند، سرنوشتي جز عقب ماندگي، ذليل شدن و استعمار از جانب قدرت‌ها نخواهد داشت". اما نکته با اهميت تر درتوصيه هاي ايشان، تاکيد بر استفاده از پيشرفت علمي و توانايي هاي غرب و عدم پرهيز از شاگردي و يادگرفتن بود.

متاسفانه اين مولفه به سبب برخي تفکرات خشک و بعضاً تعمدي، باعث محروميت قشر علمي و دانشگاهي و ديگر اقشار مختلف کشور از فناوري ها و علوم جديد در غرب گرديده است. نگرشهاي انزواگرايانه بعضاً موجب شده تا ارتباط محققان با مراکز علمي غرب به منزله وابستگي و حتي جاسوسي تلقي شود و ورود سرمايه گذاران و برندهاي جهاني به منزله غرب زدگي و نفوذ دشمنان درکشور تفسيرگردد.

درصورتي که امروز بسياري از کشورهاي جهان با بهره گيري از مدل ها و تجارب علمي غرب توانسته اند به الگوي توسعه بومي دست يابند. هيچ اشکالي ندارد ما از متخصصان و يا شرکت هاي خارجي براي انجام امور بهره بگيريم و حتي قراردادهايي با سود کم منعقد کنيم. اما درعوض مي‌توانيم ضمن حرکت چرخهاي توسعه کشور، با بهره گيري از تجارب آنها به آموزش نيروهاي بومي برسيم. کاري که ما امروز در برخي صنايع نفت و پتروشيمي انجام داده ايم، دقيقا بهره گيري از فناوري و تجارب غربي ها و پياده سازي آنها در قالب پتانسيلهاي بومي بوده است.

نگاه منفي به جريان توسعه علمي غرب و عدم تعاملات جهاني، شايد در ادوار گذشته از تعصبات ارزشي نشأت مي گرفت، اما به زعم نگارنده، امروز برخي جريان هاي قدرت در کشور به سبب حفظ جايگاه و منافع خود مانع از پيشرفت و توسعه مي شوند و با بهانه گيري هاي مختلف مانع از پيوند حلقه جامعه علمي با روند توسعه جهاني مي شوند. اما نبايد فراموش کرد؛ " ملتي که از جريان علمي باز بماند، سرنوشتي جز عقب ماندگي نخواهد داشت...".

hamidasgari2020@yahoo.com


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي