جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/11/15 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 6046

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

کنفرانس عمومي انجمن بين المللي دانشگاه ها

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري سوم

انجمن بين المللي دانشگاه ها

يازدهمين کنفرانس عمومي دوربان، آفريقاي جنوبي 22-25 اوت 2000

ليست شرکت کنندگان

ليست بر اساس کشور و موسسه

نام کشور ها بر اساس حروف الفباي انگليسي مرتب شده است.

عضويت در انجمن بين المللي دانشگاه ها با ستاره () نشان داده مي شود.

اردن

دانشگاه آل البيت - Al Al-Bayt University

پروفسور عدنان البخيت محمد (Prof. Adnan Al-Bakhit MOHAMMAD )- رئيس

آدرس: P.O. Box 772, Jubaiha

تلفن: 9626 4871230

فکس: 9626 4871 236

پست الکترونيک: admin@ju.edu.jo

دانشگاه الزيتوناح - Al Zaytoonah University

پروفسور احمد صالح (Prof. Ahmad SALEH )- رئيس

آدرس: P.O. Box 130, Amman 11733

تلفن: 962 6 591 579

فکس: 962 6 591 570

پست الکترونيک:

دانشگاه الاهليه عمان - Al-Ahliyya Amman University

دکتر امين محمود (Dr. Amin MAHMOUD ) - رئيس جمهور

آدرس: P.O. Box 337, Al-Jubeiha, Amman

تلفن: 962 6 5336033

فکس:

پست الکترونيک: aminyo@yahoo.com

آکادمي عرب براي بانکداري و علوم مالي–

(Arab Academy for Banking and Financial Sciences)

دکتر مصطفي هُدِيب(Dr. Mostafa HODIEB ) رئيس

آدرس: PO Box 13190, Amman 11492

تلفن: 962 6 5516160

فکس: 9626 5522586

پست الکترونيک: aabfs@go.com.jo

دانشگاه فيلادلفيا - Philadelphia University

پروفسور عدنان بَدران (Prof. Adnan BADRAN ) - رئيس

آدرس: P.O. Box 1101, Amman 11910

تلفن: 962 2 6374 374

فکس: 962 26374 440

پست الکترونيک: E-Mail philadago.com.jo

دانشگاه اردن - University of Jordan

پروفسور وليد اِس المعاني (Prof. Walid S AL MAANI ) - رئيس

آدرس: Jubaiha, Amman

تلفن: 962 6 5355000

فکس: 962 6 5355533

پست الکترونيک: admin@ju.edu.jo

دانشگاه يَرموک - Yarmouk University

پروفسور فائز خَساونه (Prof. Fayez KHASAWNEH ) - رئيس

آدرس: P.O. Box 566, Irbid

تلفن: 00962 272714174

فکس: 00962 27274725

پست الکترونيک: khasafyz@vu.edu.jo

دانشگاه خصوصي زارکا – (Zarka Private University )

پروفسور اسحاق فرحان (Prof. Ishaq FARHAN ) - رئيس

آدرس: Zarka 13115

تلفن: 962 5 365 6100

فکس: 962 5 365 6120

پست الکترونيک: admin@zpu.edu.jo


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي