جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/11/23 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 6050

 سرمقاله 

لزوم فهم تعابير مختلف انقلاب، در کشور

حميدرضا عسگري

بار ديگر با حضور مردم در راهپيمايي 22 بهمن، سالگرد انقلاب با شکوه برگزار شد و ملت نشان دادند که هنوز به انقلاب و نظامشان پايبند هستند. بدون شک هرساله اين حضور معنا و مفهوم خاص خودش را براي نظاره گران خارجي مخابره مي کند. اما اين حضور صرفاً نبايد مصرف خارجي داشته باشد و در داخل کشور به تعابير و تفاسير معنادارش نپرداخت.

اين مسئله سياه نمايي نيست که هرسال به سبب نوع مديريت ها و افزايش فشارهاي خارجي، مشکلات و گرفتاري هاي مردم بيشتر مي شود. ضمن اينکه بايد اذعان داشت که همچنان فداييان و حاميان اصلي اين انقلاب و نظام اقشار متوسط و ضعيف جامعه هستند که در ابتداي شروع انقلاب از خون خود گذشتند و امروز زير بار فشار مشکلات کمر خم کرده اند.

لذا به عينه مي توان مشاهده کرد که درک مردم و اداي سهمشان به انقلاب به حد عالي بوده و هيچ قصوري شامل آنها نخواهد بود. اما ضرورت دارد تا بارديگر تعابير و معاني مختلف انقلاب براي سياسيون و مسئولان کشور بازخواني شود، تا متوجه باشند که با يک بال آن هم حضور ميليوني صرفاً نمي تواند از انقلاب و اهداف نظام حمايت کنند بلکه وجود بال ديگراست که موفقيت آن عملکرد کارگزاران خواهد بود.

درهر برهه از ادوار مختلف که سالگرد انقلاب را ستايش کرده ايم و حضور مردم را ستوده ايم، موضوعي راهبردي را بسته به شرايط گوشزد کرده ايم. تعابيري همچون "مقاومت، ايستادگي، جهاد، استکبارستيزي، آزادي خواهي، استقلال ملي و..." از جمله مفاهيم مختلفي است که در هر "22 بهمن" شاهد پررنگ شدن اين تعابير بوده ايم.

اما امروز به نظر مي رسد مفهوم "وحدت" در ميان اهداف انقلاب به صورت سليقه اي کنار گذاشته شده و آنها که صاحب قدرت و نفوذ هستند هريک براي خود تفاسيري خاص را از انقلاب ارائه مي دهند و رزق خود را از آن مي طلبند. متاسفانه اين رفتارها موجب انشقاق ميان مردم خواهد شد و اين معنايي جز تفرقه نخواهد داشت.

بروز تفرقه از يکسو و بروز مشکلات معيشتي از سوي ديگر، قدرت و توان کشور و نظام را به طرز قابل توجهي کاهش مي دهد و اين دقيقا همان چيزي است که دشمنان به دنبال آن هستند. اما گويا اين مسئله براي گروه ها و جريان هاي داخلي قابل درک نيست. متاسفانه عليرغم توصيه هاي مقامات عالي نظام درمورد عدم سواستفاده از حرکت هاي ملي مردمي(همچون راهپيمايي22 بهمن)، بازديديدم که دربرخي از شهرها مطالبات سياسي از بطن راهپيمايي جشن انقلاب سربر آورد.

همه از بحران هاي کشور مطلع هستيم و مي دانيم تضعيف قدرت ملي و پرداختن به حواشي سياسي موجب ازدست رفتن توان اجرايي کشور خواهد شد. هرچند اميدي به تغيير رويه و رفتارهاي اين چنيني نيست، اما بايد هشدار داد که ادامه اين روند جداي از آسيب هايي که سيستم اجرايي کشور مي زند، نوعي دلسردي و بي تفاوتي را در مردم به وجود مي آورد که جبران آن هيچگاه ميسر نخواهد شد. شايد امروز از هروسيله اي (حتي راهپيمايي22 بهمن) براي رسيدن به اهداف سياسي استفاده شود، و بعضاً دستاوردهايي براي برخي جريان ها به همراه داشته باشد، اما بايد توجه داشت که اين سبک و شيوه رفتاري سال به سال موجب ريزش انگيزه هاي مردمي براي حضور و مشارکت هاي ملي خواهد بود. اگر امروز وحدت را در مناسبت هايي همچون جشن پيروزي انقلاب خدشه دار کرديم بايد منتظر بازخورد آن در انتخابات و ديگر گردهمايي هاي ملي باشيم. انگيزه و اعتماد مردمي چيزي نيست که بتوان ساده آن را جبران کرد.

hamidasgari2020@yahoo.com


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي