جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/12/07 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 6062

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

 کنفرانس عمومي انجمن بين المللي دانشگاه ها

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري سوم

انجمن بين المللي دانشگاه ها

يازدهمين کنفرانس عمومي دوربان، آفريقاي جنوبي 22-25 اوت 2000

ليست شرکت کنندگان

ليست بر اساس کشور و موسسه

نام کشور ها بر اساس حروف الفباي انگليسي مرتب شده است.

عضويت در انجمن بين المللي دانشگاه ها با ستاره () نشان داده مي شود.

سودان

دانشگاه زنان اهفد - Ahfad University for Women

پروفسور گاسيم بدري (Prof. Gasim BADRI) - رئيس

آدرس: PO Box 167, Omdurman

تلفن: 249 11 55 33 63

فکس:

پست الکترونيک: suadbadri@hotmail.com

خانم سعاد بدري (Ms. Suaad BADRI )- مدرس

آدرس: P.O. Box 167, Omdurman

تلفن: 249 11 55 33 63

فکس:

پست الکترونيک: suadbadri@hotmail.com

دانشگاه الزعيم الازهري - Al Zaeim Al Azhari University

پروفسور کوراشي علي (Prof. Qurashi ALI )- مدير

آدرس: PO Box 1933, Omdurman

تلفن: 249 11 560501

فکس: 249 11562536

پست الکترونيک: qurashi@sudanmail.net

دانشگاه ال نيلين - Al-Neelain University

پروفسور آواد حاجي علي احمد (Prof. Awad haj Ali AHMED ) – مدير

آدرس: Khartoum 12702

تلفن: 249 11 780055

فکس: 249 1177 6 338

پست الکترونيک: awadha@sudanmail.net

• دانشگاه بين المللي آفريقا - International University of Africa

پروفسور عمر السماني (Prof. Omar EL SAMMANI - مدير

آدرس: Africa Street, Khartoum

تلفن: 22 3549

فکس: 249 11 22 3841

پست الکترونيک: iua@sudnet.com

دانشگاه بين المللي سودان - Sudan International University

پروفسور هاشم الهادي (Prof. Hashim EL HADI ) - مدير

آدرس: Elmogran, PO Box 12769

تلفن: 249 11 787 177

فکس: 249 11 787 177

پست الکترونيک: h.heldi@uso.net

دانشگاه علم و فن آوري سودان - Sudan University of Science & Technology

دکتر ايزلدين اسمان (Dr. Izzeldin OSMAN )- مدير

آدرس: P.O. Box 407, Khartoum

تلفن: 249 11 775 292

فکس: 249 11774 559

پست الکترونيک: izzeldin@acm.org


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي