جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/12/07 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 6062

 سرمقاله 

آيا برخورد قهري در مسائل فرهنگي چاره ساز است؟

حميدرضا عسگري

شايد مبالغه نباشد اگر ما را رکورد دار آزمودن تجارب در دنيا معرفي کنند.

تجاربي که انواع و اقسامش را طي چند دهه اخير مشاهده کرديم و نتايجش را به طرق مختلف لمس کرديم.

اما نه از آنها عبرت گرفتيم و نه عزمي براي تغيير رويه درپيش گرفتيم. دربسياري از مسائل اجتماعي با يک فرمان به پيش رفتيم، درحالي که مسير پر از پيچ و خم بود و مي بايست متناسب با شدت پيچ، فرمان را مي چرخانديم. اما همچنان اصرار داريم که مسير درست همان است که ما مي گوييم!

مدتي پيش شاهد رخدادي اجتماعي در سطح شهر بوديم که طي آن، در شرق تهران ماموران گشت به 2 خانم جوان به خاطر پوشش و نوع حجاب‌شان تذکر دادند و بعد از چند دقيقه تعدادي از شهروندان دور آنان جمع شدند تا مانع انتقال آن 2 خانم شوند.

در اين ميان چند جوان نيز در کار پليس اخلال ايجاد کردند و... دراين ماجرا با پياده شدن دو خانم از خودرو، مردم نيز متفرق شدند و موضوع خاتمه پيدا کرد.

بدحجابي يک معضل و آفت اجتماعي و فرهنگي است، درگيري با ماموران از سوي چند جوان تخلف از قانون تلقي مي شود و قابل پيگيري است. اينها را گفتيم که بحث حمايت از
بي حجابي و قانون گريزي و سياه‌نمايي فعاليت نهادهاي انتظامي نباشد.
بحث اصلي عدم حصول نتيجه از چنين روشهايي براي برخورد با معضلات و مسائل فرهنگي است.

جامعه و به ويژه نسل جوان امروز برايش قابل پذيرش نيست که با رفتارها و ابزارهاي امنيتي با آن برخورد شود. بي حجابي بد است، اما ايا انسانهاي بدحجاب دشمنان و متخاصمين اين کشور هستند؟!. براي برخورد با بدحجاب ها نمي‌توان از قوه قهريه استفاده نمود.

بايد به اين نکته توجه کرد که نوع رفتارهاي سلبي با مسائل فرهنگي اگر درگذشته به سبب عدم دسترسي افراد به اخبار مسکوت و بي هزينه مي ماند، امروز به واسطه شبکه هاي مجازي در دسترس همه قرار دارد. نبايد گذاشت درگيري ميان مردم و نيروهاي انتظامي امري عادي و رويه اي تکرار شونده گردد، و جامعه خود را در مقابل ماموران احساس کند و يا نفرتي دروني شکل بگيرد.

اگر امروز با ممانعت برخي افراد و خروج چند بدحجاب ماجرا خاتمه پيدا کرد، هيچ تضميني نيست که جوانان براي مقابله با مخالفت هاي پيش روي خود و اختلافات سليقه اي با ماموران و نهادهاي مختلف از اين روش استفاده نکنند.

اين براي امنيت و سلامت جامعه اصلا مناسب نيست، لذا اينجا کاملا مشخص مي شود که برخورد سخت با مسائل فرهنگي به هيچ وجه چاره ساز ما نخواهد بود.

فهم مخالفتهاي اجتماعي با اين روشهاي سخت و سنتي، کار سختي نيست. اما مهم آن است که با همفکري متقابل با جامعه درصدد ترميم آفتهاي اخلاقي باشيم و ريشه هاي آن را مورد بررسي قرار دهيم.

hamidasgari2020@yahoo.com


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي