جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/12/14 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 6068

 سرمقاله 

ضرورت حفظ وجهه و اعتبار بازنشستگان

حميدرضا عسگري

درتمام دنيا وقتي افراد دوران خدمت کاري خود را به پايان مي رسانند، مرحله جديدي از زندگي را تجربه خواهند کرد که درآن آرامش درکنار خانواده و نداشتن دغدغه براي تامين مالي هزينه ها، محور اصلي استفاده از دوران بازنشستگي خواهد بود.

بهره مندي از مزاياي بازنشستگي همچون بيمه درماني، حقوق مکفي، مسافرت هاي فصلي، تامين مسکن و... از جمله مواردي است که براي افراد بازنشسته در نظر گرفته مي شود و در کنار آن به مناسبت هاي مختلف از خدمات آنها قدرداني شده و داراي شأن اجتماعي بيشتري مي شوند.

متاسفانه اين رويه درکشور ما همانند بسياري از امورات ديگر، برخلاف رويه جاري در جهان است. گفتن از مشکلات بازنشستگان به منزله تحقير اين اقشار زحمتکش نيست، اما بايد اذعان داشت که شأن اين افراد در دوران پايان کار قابل دفاع نيست.

شايد اسفند ماه بيشترين فشار مالي ناشي از افزايش قيمت ها براي بازنشستگان ملموس باشد. چرا که به رسم سنتي عيد نوروز و بازديدهاي عيدانه، بزرگترهاي فاميل بيشترين ميهمان ها را در خانه پذيرايي خواهند کرد و با قيمت هاي باور نکردني آجيل و شيريني و ميوه و ديگر اقلام خوراکي، فشار سنگيني به سرپرست بازنشسته خانواده وارد مي شود.

نمي توان انتظار داشت با يک ميليون عيدي براي بازنشسته ها و حقوق يک و نيم ميليون توماني اسفندماه ، مخارج و هزينه هاي مختلف عيد نوروز را تامين کرد. اين هزينه ها را بايد درکنار مخارج جاري همچون کرايه خانه، هزينه هاي درمان، هزينه هاي فرزندان و... محاسبه کرد.

آيا واقعا با چنين رقم هايي مي توان مخارج عيد يک بازنشسته را با چند عروس و داماد و اقوام و فاميل تامين کرد؟ فرد بازنشسته چطور شأن و جايگاه خود را در بين خانواده حفظ کند؟!

لذا مي بينيم که هرسال ارتباط خانواده ها با يکديگر کمتر و کمتر مي شود و بعد با اعلام آمار و ارقام هاي مختلف نسبت به تضعيف بنيان خانواده و تبعات آن ابراز نگراني مي کنيم.

بايد ساختارهاي مرتبط با امورات بازنشستگان مورد بازنگري قرار گيرند. به طوري که نهاد و سازماني متولي بهبود کيفيت زندگي آنها پس از پايان کار شود و به طور هدفمند امورات زندگي آنها را تامين نمايد. البته اکنون هم سازمانهاي مختلفي با عنوان و نام بازنشستگان فعاليت مي کنند، اما متاسفانه نقش چنداني در کنترل کيفيت امورات بازنشستگان ندارند و بعضاً فسادهايي در اين سازمانها مشاهده شده که منافع بازنشستگان را به خطر انداخته است.

اما آنچه هدف اصلي اين نوشته است، حفظ احترام و شأن بازنشستگان است که بايد پس از پايان خدمت مورد اکرام باشند، نه اينکه بازنشستگي در چارچوب اقتصاد ما به منزله گرفتاري و دغدغه مندي معيشتي تلقي گردد. حداقل اگر مبنايي براي حمايت از اين قشر مظلوم نيست، مساوات در نوع برخورد با آنها رعايت شود.

اينطور نباشد که برخي بازنشستگان با حقوق هاي چند ميليوني و حفظ سمت، ادامه کار دهند و ديگران با حقوق هاي حداقلي و بدون در نظر گرفتن تورم و گراني با سيلي صورت را سرخ نگه دارند و شرمنده خانواده باشند.

hamidasgari2020@yahoo.com


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي