جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1398/01/27 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 6090

 سرمقاله 

مسير برون رفت از بحران را محدود نکنيم

حميدرضا عسگري

جامعه با حجم مشکلات کشور آشناست و انباشته شدن آنها را مشاهده مي کند. مردم درک مي کنند که فشار و تحريم چطور کمر اقتصاد را خميده کرده است، چون بيش از همه اين مسئله سامان زندگيشان را برهم زده است. از سوي ديگر طبيعت نيز انتقام خود را از ناکارآمدي مديريتي ما گرفته است و خسارات سنگيني به بار آورده است که تبعات آن تا سال ها قابل جبران نخواهد بود.

ما دچار بحران شده ايم، اما به بن بست نرسيديم و امکان برون رفت از اين وضعيت وجود دارد. متاسفانه آنچه از مديريت کشور بر مي آيد به مصداق مديريت يک مجموعه کوچک توليدي است که صرفاً به دنبال تامين مايحتاج روزانه خود است و روزمرگي مي گذراند. اين نحوه مديريت که چشم به فروش نفت داشته باشيم و مدام با دلهره و اضطراب نگران عملکرد و تصميمات جديد غربي ها باشيم، ابتکار عمل را از ما گرفته است.

اينکه ما در قضيه برجام عقلاني عمل کرديم و غربي ها بر تعهدات خود پايبند نبودند، توجيه مناسبي براي دست روي دست گذاشتن و منتظر اقدامات عملي اروپا ماندن، نيست. اگر دراين پيکار ديپلماتيک، تصميمات اروپايي را به چشم دشمني نگاه نکنيم، حداقل بايد باور داشته باشيم که آنها مناسبات عميق خود با آمريکا را فداي منافع و حيات اقتصادي ما نخواهند کرد. هرچند که بايد با ادامه رويکرد عقلاني که تاکنون درپيش داشته ايم، مانع از هرگونه بهانه تراشي براي غرب شويم.

اين مشکلات و محدوديت ها در عرصه خارجي قابل درک است، اما چطور مي توان چشم به اميد به وعده و وعيدهاي غرب داشت، اما براي بهره گيري از توان داخلي کشور و بهبود اقتصاد و خروج از بحران کنوني، برنامه و راهبرد مشخصي نداشته باشيم.

به نظر مي رسد دولت تنها به برنامه‌هايي موقتي براي گذر از اين شرايط مي نگرد. اين بدان معنا است که مسئولين هيچ نوع نگاه راهبردي به داخل براي تقابل با تحريم‌ها در دستور کار ندارند، فقط نگران شرايطي هستند که نتوانند در سايه آن نفت بفروشند و با پول آن کالاهاي اساسي تهيه کنند. اين دقيقا همان روزمرگي است که به آن اشاره شد.

در صورتي که مسئله توليد اشتغال و رکود و تورم به حال خود رها شده‌اند. اين نحوه مديريت نه تنها فضاي داخلي را مديريت نمي کند، بلکه اين شرايط سبب مي‌شود تا مشکلاتي همچون موج نقدينگي سر از بازارهاي دلالي درآورد و شرايط را بغرنج تر ازهميشه کند. اين مسائل غيرقابل انکار است و نمي توان دست روي دست گذاشت و منتظر تحولي از خارج کشور باشيم. اين دقيقا همان چيزي است که غرب انتظارش را مي کشد. يعني فرصت سوزي هاي داخلي ايران و بدترشدن شرايط به سبب افزايش مشکلات و نارضايتي هاي اقتصادي براي جامعه.

چشم بستن به توانايي هاي داخلي و منتظر درآمدهاي نفتي بودن، عملا کشور را در بحران کنوني زمينگير خواهد کرد. لذا ضمن حرکت بر مدار سياست خارجي، بايد زمينه هاي مختلف را براي بهره گيري از توان داخلي اقتصاد فراهم ساخت.

hamidasgari2020@yahoo.com


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي