جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1398/01/27 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 6090

 افزايش 32 درصدي حق بيمه خودروهاي سواري در سال 98 

 
نرخ حق بيمه انواع خودروهاي سواري با احتساب سال‌هاي برخورداري از تخفيف‌ها در شرايطي از سوي شوراي عالي بيمه اعلام شده است که در مجموع، حق بيمه سال 98 نسبت به سال گذشته، 32 درصد افزايش دارد.

به گزارش مهر، شورايعالي بيمه در اجراي ماده (3) «آئين نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن» مصوب هيأت وزيران در سال 1396 موضوع ماده (18) «قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال 1395»، ششم اسفندماه 97 جدول نرخ حق بيمه‌ها را براي سال 1398 اصلاح کرد.

اين شورا به طور معمول هر ساله در اسفندماه نرخ حق بيمه پايه شخص ثالث را بعد از اعلام نرخ ديه توسط قوه قضائيه تعيين مي‌کند. سال گذشته قوه قضائيه با رايزني‌هاي صورت گرفته، نرخ ديه را 16.9 درصد نسبت به سال 97 افزايش داده که با اين حال بررسي نرخ‌هاي حق بيمه شخص ثالث مورد عمل شرکت‌هاي بيمه براي سال جاري نشان مي‌دهد که اين نرخ حدود 32 درصد بيش از سال گذشته تعيين شده است.

بر اساس گزارش پژوهشکده پولي و بانکي، تمامي شرکت‌هاي بيمه موظف هستند بيمه نامه‌هاي شخص ثالثي را که تاريخ شروع پوشش آنها از اول فروردين 1398 و پس از آن است، با تعهدات بدني سه ميليارد و 600 ميليون ريال (معادل ديه ماه‌هاي حرام) و تعهدات مالي حداقل 90 ميليون ريال صادر کنند؛ ضمن اينکه شرکت‌هاي بيمه و نمايندگان آنها مکلف هستند جدول پايين را در معرض ديد متقاضيان قرار دهند؛ نحوه اعمال انواع تخفيف‌ها و اضافه نرخ‌هاي حق بيمه مربوط به بيمه شخص ثالث، بر اساس ضوابط مندرج در آئين نامه اجرايي ماده (18) قانون مذکور و با رعايت بخشنامه‌هاي بيمه مرکزي ايران است.بر اين اساس نرخ حق بيمه شخص ثالث پرايد، پيکان و خودروهاي مشابه با يک سال تخفيف يک ميليون و 573 هزار تومان، ساير خودروهاي 4 سيلندر (پژو، رنو و …) با تخفيف مشابه يک ميليون و 814 هزار تومان و خودروهاي 6 سيلندر نيز با يک سال تخفيف 2 ميليون و 70 هزار تومان تعيين شده است. همچنين حق بيمه ثالث پرايد، پيکان و خودروهاي مشابه با 2 سال تخفيف يک ميليون و 490 هزار تومان، ساير خودروهاي 4 سيلندر (پژو، رنو و …) با تخفيف مشابه يک ميليون و 719 هزار تومان و خودروهاي 6 سيلندر نيز با 2 سال تخفيف يک ميليون و 902 هزار تومان محاسبه شده است.

اين رقم براي حق بيمه ثالث پرايد، پيکان و خودروهاي مشابه با 3 سال تخفيف يک ميليون و 407 هزار تومان، ساير خودروهاي 4 سيلندر (پژو، رنو و …) با تخفيف مشابه يک ميليون و 623 هزار تومان و خودروهاي 6 سيلندر نيز با 3 سال تخفيف يک ميليون و 796 هزار تومان تعيين شده است. بر اساس ارقام اين جدول، حق بيمه ثالث پرايد، پيکان و خودروهاي مشابه با 10 سال تخفيف 496 هزار تومان، ساير خودروهاي 4 سيلندر (از جمله پژو، رنو) با تخفيف مشابه 572 هزار تومان و خودروهاي 6 سيلندر نيز با 10 سال تخفيف 633 هزار تومان محاسبه شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي