جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1398/03/21 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 6132

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

کنفرانس عمومي انجمن بين المللي دانشگاه ها

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري سوم

انجمن بين المللي دانشگاه ها

يازدهمين کنفرانس عمومي، دوربان، آفريقاي جنوبي، 22 تا 25 آگست 2000

کسب وکار IAU

I . گزارش فعاليت ها 1995 تا 2000

II . سياست هاي IAU سال 2000

اجلاس هاي سوم وچهارم کسب وکار

پنجشنبه 24 آگست، ساعت 30 : 14 تا 18

ادامه مطالب

3 . بين المللي کردن آموزش عالي

اساسنامه و تعهد IAU مرجع خاصي براي مفاهيم همکاري بين المللي مي سازد. در واقع مي توان گفت که به علت وجود سازمان دربسياري از بيانيه هاي سياسي واستراتژيک در ترويج و تسهيل همکاري بين المللي درميان دانشگاه هاي جهان هدف گذاري شده است. ايده تأسيس نيروي وظيفه در مورد موضوع بين المللي کردن يا همکاري بين المللي از ارتباط با بحث مورد نياز براي انتخاب هاي استراتژيک در همکاري دانشگاهي سرچشمه مي گيرد.

نيروي وظيفه در سال 1996 تحت رياست بيل الاوي (Bill Allaway) تأسيس شده بود. اين نيروي وظيفه يک قالب شديداً مفهومي را براي مطالعه ابعاد مختلف بين المللي کردن آموزش عالي که دروب سايت IAU چاپ شده است، همراه با پيشبرد اطلاعات و اتصالات مربوط به اين مطلب شفاف سازي کرده بود. اين نيروي وظيفه سپس درمورد کارش، با هدايت کنفرانس جهاني مربوط به آموزش عالي، در تهيه يک بيانيه مختصر از IAU متمرکز گرديد.

اين بيانيه، با توصيه هاي محکم براي اقدامات آينده از پيش به سوي يک قرن همکاري : بين المللي کردن آموزش عالي، ناميده شده است. اين پيش نويس به صورت گسترده اي توزيع شده بود وبه شدت مورد نظر مثبت و ديدگاه هاي حمايتي قرار گرفت. يونسکو يکي از توصيه هاي IAU ، يعني شروع برنامه دانشگاه هاي بدون مرز را در قالب يک اولويت اقدام براي تصويب درکنفرانس جهاني برافزا کرد. اين بيانيه همچنين بخشي از سند سياست سال 2000 IAU بود که به کنفرانس عمومي براي تصويب تقديم شده بود.

4 . آموزش عالي و توسعه پايدار انساني

به عنوان پيگيري بيانيه کيوتو (Kyoto) براي توسعه پايدار مصوب اوائل سال 1993، نيروي وظيفه اي درسال 1996، تحت رهبري بولسلا مازورکيوزيکز(Boleslaw Mazurkiewicz) ايجاد شده بود. پيرو کنفرانس ميان مدت بانکوک در سال 1997، نيروي وظيفه اي يک بخش فعالي در تدارک کنفرانس جهاني درمورد بحث موضوعي آموزش عالي مربوط به آمادگي براي يک آينده پايدار : آموزش عالي وتوسعه پايدار انساني سازماندهي شده توسط مسئوليت هدايت دانشگاه ملل متحد با حمايت اساسي از IAU ، در تدارک زمينه مادي و ورودي به بحث، به عهده گرفت.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي