جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1398/03/21 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 6132

 از سوي دانشگاه آزاد؛
 ابلاغ دستورالعمل ارزيابي نمره آزمون زبان دانشجويان دکتري تخصصي 

 
دستورالعمل ارزيابي جامع و حداقل نمره قابل قبول آزمون زبان انگليسي براي دانشجويان دکتري تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ شد.به گزارش دانشگاه آزاد اسلامي، دستورالعمل ارزيابي جامع و حداقل نمره قابل قبول آزمون زبان انگليسي براي دانشجويان دکتري تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي به رؤساي استان‌ها، واحدها، مراکز آموزشي و معاونت آموزش‌هاي عمومي و مهارتي از سوي عبدالحسين خسروپناه معاون علوم انساني و هنر و جواد علمايي معاون علوم، مهندسي و کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ شد.

در اين بخشنامه آمده است: نمره ارزيابي جامع کليه دانشجويان دوره دکتري تخصصي که در ارزيابي شرکت و نمره قبولي کسب کرده‌اند، داراي اعتبار بوده و در کارنامه ثبت شود. اين دسته از دانشجويان مي‌توانند نسبت به اخذ و ثبت رساله اقدام کنند. دانشجوياني که نمره قبولي آزمون جامع آنان در کارنامه ثبت شده و 80 درصد نمره قبولي زبان را کسب کرده‌اند، مي‌توانند تا قبل از دفاع از رساله نمره قبولي زبان را برابر ضوابط دانشگاه ارائه کنند.دانشجوياني که نمره قبولي آزمون جامع آنان در کارنامه ثبت شده و 80 درصد نمره قبولي زبان را کسب يا ارائه کرده‌اند، بايد همزمان با اخذ و ثبت رساله در دوره‌هاي زبان مورد تأييد دانشگاه ثبت نام و شرکت کنند.

براساس اين بخشنامه آن دسته از دانشجويان ورودي 97 و ما قبل که آزمون جامع را اخذ کرده و يا خواهند کرد، ولي نمره زبان مورد تأييد دانشگاه را ارائه نکرده‌اند، مي‌توانند در آزمون جامع شرکت کنند، در صورت قبولي در آزمون جامع بايد همزمان با اخذ و ثبت رساله در دوره‌هاي زبان مورد تأييد دانشگاه ثبت نام و شرکت کنند.

دانشجويان ورودي 98 به بعد بايد در نيمسال اول سال شروع به تحصيل (سال ورود) نسبت به ارائه گواهي زبان مورد تأييد دانشگاه و يا کسب نمره لازم اقدام کنند، در غير اين صورت بايد در آزمون تعيين سطح زبان شرکت و متناسب با سطح در دوره‌هاي زبان دانشگاه ثبت نام و شرکت کنند. شرکت اين دسته از دانشجويان در آزمون جامع منوط به ارائه مدرک زبان مورد تأييد دانشگاه است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي