جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1398/03/21 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 6132

 براي انجام مرحله دوم؛
 حدنصاب علمي آزمون دکتري در 35 کدرشته کاهش يافت 

 حد نصاب علمي دکتري در آزمون دکتري تخصصي سال 98 براي 35 کدرشته کاهش يافت و معرفي شدگان جديد مي توانند براي حضور در مصاحبه به دانشگاه ها مراجعه کنند.

به گزارش مهر، حدنصاب علمي برخي از کدرشته محل‌هاي دانشگاه‌هاي شهيد بهشتي، علامه‌طباطبايي، کاشان، گنبد کاووس، خليج فارس –بوشهر و پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فناوري در آزمون ورودي دوره دکتري «PhD» نيمه متمرکز سال 1398 کاهش يافت.با توجه به مکاتبه دانشگاه‌هاي شهيد بهشتي، علامه طباطبايي، کاشان، گنبدکاووس، خليج فارس –بوشهر و پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فناوري درباره کاهش حدنصاب نمره علمي بعد از اعلام اسامي معرفي شدگان براي انجام مراحل مصاحبه و ارزيابي تخصصي در تعدادي از رشته محل‌هاي مورد پذيرش در آزمون دکتري، متقاضيان اين کدرشته محل‌ها مي توانند کارنامه جديد را مشاهده کنند.کارنامه نتيجه انتخاب رشته اين دسته از متقاضيان با توجه به حدنصاب جديد، اصلاح و بر روي سايت سازمان سنجش قرار داده شده است.داوطلبان ذينفع بايد با توجه به کارنامه اصلاح شده جديد و بر اساس برنامه زماني انجام مصاحبه و متن اطلاعيه 31 ارديبهشت ماه مندرج در سايت سازمان سنجش به دانشگاه‌هاي ذيربط مراجعه کنند.فهرست رشته محل‌هايي که حدنصاب آنها در آزمون دکتري سال 1398 کاهش يافته در سايت سازمان سنجش اعلام شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي