جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1398/05/23 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 6185

 رتبه برترهاي کنکور در دانشگاه فردوسي بورسيه مي‌شوند 

 رتبه‌برترهاي کنکور مي‌توانند با انتخاب رشته‌هاي دانشگاه فردوسي به مدت 4 سال بورسيه بنياد دانشگاهي فردوسي ‌شوند.

به گزارش بنياد دانشگاهي فردوسي، اين نهاد در راستاي يکي از اهداف خود که ارتقاء سطح علمي دانشگاه فردوسي مشهد است، جهت جذب داوطلبان با استعداد و نخبه آزمون سراسري سال 1398 دانشگاه‌ها، بورس‌هاي تحصيلي را به پذيرفته‌شدگان داراي رتبه‌هاي برتر، به شرح زير اختصاص مي‌دهد:

1.داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني رشته‌هاي مهندسي با رتبه زير 500 کشوري با مبلغ بورس ماهيانه 3،500،000 ريال به مدت 4 سال تحصيلي.

2.داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني رشته‌هاي غيرمهندسي با رتبه زير 3000 کشوري با مبلغ بورس ماهيانه 3،500،000 ريال به مدت 4 سال تحصيلي.

3.داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي با رتبه زير 3000 کشوري با مبلغ بورس ماهيانه 3،500،000 ريال به مدت 4 سال تحصيلي.

4.داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني با رتبه زير 200 کشوري با مبلغ بورس ماهيانه 2،500،000 ريال به مدت 4 سال تحصيلي.

5.داوطلبان گروه آزمايشي زبانهاي خارجي با رتبه زير 250 کشوري با مبلغ بورس ماهيانه 2،500،000 ريال به مدت 4 سال تحصيلي.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي