جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1398/05/23 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 6185

 معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي اصفهان:
 رديف اعتباري براي اجراي سامانه دوم آبرساني نداريم 

 اصفهان –بهمن راعي

معاون حفاظت و‌بهره برداري شرکت آب منطقه اي اصفهان گفت: رديف اعتباري براي اجراي سامانه دوم آبرساني نداريم و بايد از محل ماده 19 و توسط سرمايه گذار بخش خصوصي عملياتي کنيم. به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، حسن ساساني در نشست خبري با اصحاب رسانه اظهار داشت:براي عملياتي کردن سامانه دوم‌آبرساني به اعتباري بالغ بر 2 هزار و 600 ميليارد تومان نياز است.معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي اصفهان با بيان اينکه از آغاز سال آبي جاري تاکنون حجم ورودي به سد زاينده‌رود يک ميليارد و 842 ميليون مترمکعب آب و حجم خروجي آن يک ميليارد و 262 ميليون مترمکعب بوده است، گفت:هم اکنون حجم ذخيره سد زاينده‌رود 751 ميليون مترمکعب است.وي گفت :با توجه به اينکه امسال ميزان بارش‌ها در ايستگاه شاخص زاينده رود (چلگرد) دو هزار 144ميلي متر بوده است و بارش‌هاي مطلوب سال آبي جاري سبب شد که توزيع آب براي کشت پاييزه و بهاره رهاسازي شود و در حال حاضر آب به منظور تامين حداقلي حقابه زيست محيطي رودخانه و کشت تابستانه نيز در رودخانه جاري است.

رهاسازي آب جهت کشت تابستانه

وي با اشاره به مصوبات آخرين جلسه کارگروه ( کميته پنج نفره) که در استانداري با حضور نماينده سازمان جهاد کشاورزي و صنف کشاورزان برگزار شد، گفت: براساس تصميم گيري‌ها براي شرق اصفهان سه دوره 20 روزه و براي غرب اصفهان سه دوره 15 روزه آب جهت کشت تابستانه رهاسازي شده و در حال حاضر نيز اين مصوبه در حال انجام است، اميدواريم که تابستان امسال کشاورزان پس ازسال‌ها بتواند کشت مطلوبي داشته باشند.

وي ميزان ذخيره آب پشت سد زاينده رود را 751 ميليون متر مکعب اعلام کرد و بيان داشت: اين در حالي است که سال گذشته ميزان ذخيره سد زاينده رود 297 ميليون متر مکعب بود.معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي اصفهان ادامه داد : با توجه به بارش بالغ بر 2 هزار و 144 ميليمتر بارندگي در سرشاخه کوهرنگ و 58 درصد بهبود بارندگي‌ها امسال توانستيم آب براي کشت تابستانه کشاورزان اختصاص دهيم .وي با اشاره به اينکه بايد در طول 3 سال آينده به طور کامل کشت برنج از استان اصفهان حذف شود، ادامه داد: ما موظفيم حقابه کشاورزان را اختصاص دهيم و بر اساس تقسيم وظايف از سوي جهاد کشاورزي محدوديت‎هاي زيادي براي برنج کاران قائل شده است.

استفاده از آب زاينده رود براي آبياري فضاي سبز

ساساني خاطر نشان کرد :شهرداري براي آبياري 4 هزار و 500 هکتار فضاي سبز اقدام به استفاده از آب زاينده رود کرده است.وي با بيان اينکه براي احياي تالاب گاو خوني بايد دبي آب را افزايش داده و خروجي آب در بالاترين حجم‌ باشد که بخاطر برداشت‌هاي بي‎رويه آب و محدود بودن منابع آب اين امکان وجود ندارد، افزود:بيش از 10 ميليون متر مکعب آب به تالاب هدايت شده و حدود 5 درصد تالاب را پوشش داده است .وي با اشاره به اينکه بيش از240 هکتار ساخت و ساز غير مجاز بيشتر به شکل ويلا در حريم رودخانه زاينده رود وجود دارد و بايد تخريب شود ادامه داد:در سالهاي گذشته در حوزه ساخت و سازها در حريم رودخانه بي‌توجهي شده است.

ساساني از پر و مسدود کردن يک‌هزار و 690 چاه غير مجاز خبر داد و افزود:در همين راستا، از حدود71 ميليون متر مکعب برداشت غير مجاز آب جلوگيري شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي