جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1398/05/24 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 6186

 شيوه تهاتر بدهي‌هاي دولت ابلاغ شد 

 رييس سازمان برنامه و بودجه شيوه‌نامه اجرايي تسويه و تهاتر بدهي‌هاي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي يا بدهي اشخاص يادشده به دولت يا بانک‌ها ومؤسسه‌هاي اعتباري غيربانکي را ابلاغ کرد.به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت - معاون رييس‌جمهور - در بخشنامه‌اي به تمام دستگاه‌هاي اجرايي، شيوه‌نامه اجرايي بند «و» تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور را به منظور تسويه و تهاتر بدهي‌هاي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي يا بدهي اشخاص يادشده به دولت يا بانک‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غيربانکي، ابلاغ کرد.بر اساس اين بخشنامه، ظرفيت قانوني يادشده با هدف تسويه بدهي‌هاي قطعي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي از طريق تهاتر بدهي آنها با دولت (نوع اول) يا تهاتر بدهي اشخاص يادشده با بانک‌هايي که به بانک مرکزي بدهکار هستند (نوع دوم) به ترتيب زير پيش‌بيني شده است.

اسناد تسويه خزانه نوع اول؛ اسناد تعهدي خاصي که به منظور تسويه مطالبات قطعي معوق دولت (مشروط به پرداخت بيست و پنج درصد (25) آن به صورت نقدي توسط اشخاص متقاضي مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضي مشمول با بدهي‌هاي قطعي دولت بابت اعتبارات تملک دارايي سرمايه‌اي به اشخاص مذکور صادر مي‌شود.

اسناد تسويه خزانه نوع دوم؛ اسناد تعهدي خاصي که به منظور تسويه بدهي اشخاص متقاضي مشمول به بانک مرکزي يا بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي (از طريق تسويه بدهي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي به بانک مرکزي) که تا پايان سال 1396 ايجاد شده است، با بدهي‌هاي قطعي دولت به اشخاص مذکور صادر مي‌شود.بر اساس اين بخشنامه، صدور هر گونه اسناد (اوراق) تسويه خزانه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظورتسويه و تهاتر بدهي‌هاي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي يا بدهي اشخاص يادشده به دولت يا بانک‌ها و موسسه‌هاي اعتباري غيربانکي، منوط به اخذيه تأييديه از اين سازمان و صدور تخصيص اعتبار است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي