جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1398/06/21 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 6207

 ايران در آستانه اخذ سند "حذف سرخک" 

 
دکتر سيدمحسن زهرايي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به نقش رسانه در فرهنگسازي براي واکسيناسيون، گفت: درحالي که در چند ماه گذشته اخبار زيادي مبني بر شيوع بيماري سرخک در کشورهاي اروپاي غربي و آمريکا شنيده‌ايم، اما در ايران کمترين ميزان شيوع سرخک در چندماه گذشته را شاهد بوده‌ايم که اين موضوع به دليل پوشش بالاي واکسيناسيون کشوري ميسر شده است.

وي افزود: واکسن سرخک در کشورمان در دو نوبت 12ماهگي و 18 ماهگي در قالب واکسن سه ظرفيتي سرخک، سرخجه و اوريون به کودکان عرضه مي‌شود. واکسيناسيون سرخک از سال 1347 در کشور آغاز شده است. پيش از انقلاب برنامه مدوني براي آن وجود نداشت، اما از سال 1363 برنامه جامع واکسيناسيون کشوري به شکل جدي آغاز شد. اگر در برخي نقاط نيز تعدادي افراد بزرگسال واکسن دريافت نکرده باشند، طي يک عمليات ايمن‌سازي تکميلي، مجدد آن افراد نيز واکسن دريافت خواهند کرد.

زهرايي در خصوص دريافت سند "حذف سرخک از کشور" از سوي سازمان بهداشت جهاني،‌ گفت: حدود يک سال است که در حال تلاش براي دستابي به اين مهم هستيم. سند حذف سرخک از کشور تدوين شده و پس از درخواست سازمان بهداشت جهاني از کشورهاي شرق مديترانه، اين سند جهت بررسي‌هاي بيشتر در اختيار سازمان بهداشت جهاني قرار گرفته است. در صورتي که بررسي‌ها موثر باشد، مي‌توانيم تا دو ماه آينده مژده دريافت سند حذف سرخک از کشور را به مردم بدهيم.

وي تاکيد کرد: البته دريافت سند حذف سرخک از کشور به هيچ عنوان به معناي آن نيست که مي‌توانيم پوشش واکسيناسيون خود را متوقف کنيم؛ چرا که همواره امکان ورود ويروس به کشور از طريق مرزها و مسافرت به کشورهاي ديگر وجود خواهد داشت.

وي در ادامه با اشاره به شيوع بيماري سرخک در کشورهاي همسايه از جمله عراق و افغانستان ادامه داد: با توجه به حجم سفرهاي صورت گرفته از کشورهاي همسايه، تنها پوشش بالاي واکسيناسيون، ايران را در وضعيت مناسبي قرار مي‌دهد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي