جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1398/06/31 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 6215

 مشاور سازمان خصوصي سازي:
 سود امسال سهام عدالت احتمالا بيشتر از 200 هزار تومان است 

 مشاور سازمان خصوصي سازي گفت: ميزان سود سهام عدالت مربوط به سال 97 به يقين از 175 هزار تومان بيشتر خواهد بود و انتظار مي رود اين رقم بالاتر از 200 هزار تومان باشد.به گزارش تسنيم، جعفر سبحاني افزود: اين سازمان ملزم به اينکه هرساله سود از شرکت هاي سرمايه پذير دريافت و به حساب مشمولان سهام عدالت واريز کند.وي اظهارداشت: خوشبختانه دو سال متوالي سود از شرکت هاي سرمايه پذير وصول و به حساب مشمولان واريز شده است.مشاور سازمان خصوصي سازي گفت: تاکنون42 ميليون نفر از مشمولان با ثبت شماره شبا در سامانه سهام عدالت سود خود را از اين سازمان دريافت کرده اند.وي افزود: سود ناشي از عملکرد سال مالي 97 شرکت هاي سرمايه پذير همانند دوساله گذشته دريافت و به مشمولان پرداخت خواهد شد.سبحاني اظهارداشت: لازمه تحقق پذيري اين مهم برگزاري مجامع تمامي شرکت هاي سرمايه پذير است تا بصورت دقيق معلوم شود سود عملکرد سال 97 شرکت هاي مزبور به چه ميزان است.وي گفت: طبق معمول سال مالي اکثر شرکت ها پايان اسفندماه هر سال و زمان برگزاري مجامع 31 تير ماه مي تواند باشد.مشاور سازمان خصوصي سازي افزود: سال مالي چند شرکت از جمله هلدينگ خليج فارس که سود خوبي براي سهام عدالت اختصاص مي دهد خردادو مجمع اين شرکت اواخر مهر برگزار خواهد شد به همين دليل تا پايان مهر ماه سال جاري بطور دقيق نمي توان ميزان دقيق سود سهام عدالت سال 97 را پيش بيني کرد.

وي اظهارداشت: بدون شک ميزان سود سال 97 در مقايسه با سال هاي 95 و 96 بيشتر خواهد بود.سبحاني گفت: سال 95 مشمولي که سهم کامل يک ميليون توماني داشت يا جزء دهک ها تخفيف دار بود به ازاي هر فرد 150 هزار تومان سود تعلق گرفت که اين رقم براي سال 96 به ميزان 175 هزار تومان بود.وي افزود: ميزان سود سهام عدالت مربوط به سال 97 به يقين از 175 هزار تومان بيشتر خواهد بود و انتظار مي رود اين رقم بالاتر از 200 هزار تومان باشد.

مشاور سازمان خصوصي سازي اظهارداشت: به نظر مي رسد بتوان عدد دقيق سود سهام سال 97 را نيمه آبان ماه سال جاري اعلام کرد.وي گفت: واريز سود يک فرآيندي دارد که بايد ديد ابتدا کدام گروه ها مشمول خواهند بود اما تصور مي شود برمبناي سال گذشته از اواخر آذر يا اوائل دي ماه سال جاري بتوان عمليات واريز سود سهام عدالت را انجام داد.سبحاني همچنين در خصوص پرداخت يا عدم پرداخت سود سهام عدالت در سال هاي 88 و 89 به برخي از مشمولان توضيح داد: سود هاي پرداختي در سال هاي مورد اشاره خلاف قانون بود و مجلس در همان زمان مصوبه اي گذراند که دولت وقت حق واريز سود سهام عدالت را ندارد چرا که 10 ساله سهام عدالت هنوز تمام نشده بود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي