جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1398/07/18 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 6231

 گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره يارانه‌هاي پنهان انرژي:
 60 درصد مصرف بنزين در اختيار خودروهاي سواري است 

 مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي تاکيد کرده که سياستگذاري در مورد بنزين با هدف اصلاح و کاهش يارانه انرژي در اولويت‌هاي بعدي قرار ‌گيرد ضمن آن که 60 درصد مصرف بنزين در اختيار خودروهاي سواري شامل خودروهاي شخصي، دولتي و تاکسي‌هاي اينترنتي است.به گزارش ايسنا، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي گزارشي براي بررسي يارانه پنهان انرژي در کشور با هدف نشان دادن تصويري شفاف از مصرف حامل‌هاي انرژي در اقتصاد ايران و برآورد تقريبي يارانه پنهان با توجه به مفروضات ارائه شده تهيه کرده است.طبق اين گزارش در روش مرسوم محاسبه يارانه پنهان، فرض شده است کل انرژي مصرف شده در داخل کشور مي‌تواند در خارج کشور به فروش برسد، همچنين در مورد حامل‌هايي مانند بنزين که قيمت‌هاي جهاني دارند مي‌توان قيمت فوب خليج فارس را به‌عنوان قيمت مرجع در نظر گرفت اما در مورد حامل‌هايي مانند گاز طبيعي و برق که قيمت منطقه‌اي دارند تعيين نرخ مرجع دشوار مي‌شود. نرخ ارز مبناي تبديل قيمت فروش انرژي موضوعي به‌شدت اختلاف‌برانگيز است و بخش زيادي از يارانه پنهان که به اين روش محاسبه مي‌شود چيزي جز تأثيرات افزايش نرخ ارز نيست بدون آنکه در مصرف واقعي مردم تغيير محسوسي صورت گرفته باشد.

آثار افزايش قيمت انرژي بر بخش توليد

در اين گزارش آمده است: بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهاي مجلس با توجه به سهم خانوار از مجموع يارانه هيدروکربوري در سال‌هاي 1384 تا 1395، بيش از سه‌چهارم يارانه ضمني هيدورکربوري به غير خانوار اختصاص داشته و در واقع انرژي ارزان مهم‌ترين روش حمايت دولت از بخش توليد در ايران است. لذا هرگونه سياستگذاري درباره تغيير اين روش منوط به توجه به تبعات و آثار افزايش قيمت انرژي بر بخش توليد است.اين گزارش توضيح مي دهد: بخش کشاورزي در سال‌هاي 1384 تا 1395 کمترين سهم و و نيروگاه‌ها بيشترين سهم را از يارانه هيدروکربوري داشته‌اند. از مجموع يارانه هيدروکربورهاي مصرف شده در کشور در سال 1395، نيروگاه‌ها با 33 درصد، بخش خانگي با 24 درصد، بخش صنعت با 21 درصد و بخش حمل‌ونقل با 15 درصد به ترتيب بيشترين سهم‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. در نتيجه، اولويت سياستگذاري در مورد يارانه انرژي ‌بايد اول نيروگاه‌هاي کشور و سپس بخش خانگي باشد.

در گزارش مرکز پژوهشها تصريح شده است: سهم بنزين از مجموع يارانه فراورده‌هاي نفتي، 8 درصد و سهم نفت‌گاز حدود 68 درصد است. بنابراين سياستگذاري در مورد بنزين با هدف اصلاح و کاهش يارانه انرژي در اولويت‌هاي بعدي قرار مي‌گيرد و به‌رغم آنکه سهم دهک اول از يارانه انرژي 5/06 درصد بوده و از ساير دهک‌ها کمتر است، نسبت يارانه انرژي به هزينه کل خانوار در اين دهک، با 15 درصد بيشترين مقدار را به خود اختصاص مي‌دهد، به آن معني که معيشت دهک اول به نسبت ساير دهک‌ها به مراتب به يارانه انرژي وابستگي بيشتري دارد.

بر اساس اين گزارش از مجموع 87/6 ميليون ليتر بنزين مصرفي در روز در سال 1396، سهم خودروهاي شخصي و وانت‌ها به‌ترتيب 53/4 و 18/4 ميليون ليتر در روز است. ضمن اينکه سهم موتورسيکلت‌ها نيز 5 ميليون ليتر در روز است. در واقع،‌ خودروهاي سواري (شامل خودروهاي شخصي، دولتي و تاکسي‌هاي اينترنتي) فقط 60 درصد مصرف بنزين را به خود اختصاص داده‌اند و سياستگذاري صحيح درباره بنزين مستلزم توجه به اين موضوع است.

گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي همچنين مي افزايد: در سال 1397، يارانه گاز، گازوئيل، برق، بنزين و آب به ترتيب برابر با 19/4، 12/8، 13/6، 10/5، 0/6 است که با کسر مبلغ 7/66 ميليارد دلار يارانه گاز طبيعي سوخت نيروگاهي با هدف اجتناب از احتساب مضاعف، در مجموع حدود 49/24 ميليارد دلار قابل برآورد است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي