جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1398/07/18 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 6231

 شهردار قدس :
 تصويب و تخصيص اعتباري بالغ بر 658 ميليارد ريال به پروژه هاي عمراني 

 شهرستان قدس- مژگان عليقارداشي

مسعود مختاري شهردار قدس، با تشريح عملکرد مديريت برنامه و بودجه شهرداري در 6 ماه نخست سال 98، از بررسي، تصويب و تخصيص اعتباري بالغ بر 658 ميليارد ريال در قالب تخصيص به پروژه هاي عمراني خبر داد.مسعود مختاري شهردار قدس، گفت: بودجه سالانه شهرداري به برنامه جامع مالي اطلاق مي‌گردد که در آن کليه خدمات، فعاليت‌ها و اقداماتي که بايد در طي سال مالي انجام ‌شود، همراه با برآورد مبلغ و ميزان مخارج و درآمدهاي لازم براي تأمين هزينه انجام آنها پيش‌بيني مي‌شود و پس از تصويب شوراي اسلامي شهر قابل اجراء ‌است.مختاري با اشاره به اينکه اين شهرداري به عنوان نخستين شهرداري در استان تهران واحد خزانه داري را در ساختار سازماني خود اعمال کرده و تشکيل ساختار سازماني مديريت برنامه، بودجه و خزانه داري به منظور افزايش کنترل و تمرکز در مديريت بودجه صورت پذيرفته است، افزود:براساس اصل تمرکز درآمدهاي جاري تمامي عوايد و درآمدهاي سيستم مالي شهرداري در خزانه تجميع مي‌گردد و کميسيون تخصيص براساس اولويت‌ها و ضروريات به منظور تطبيق و تخصيص منابع مالي محدود به اهداف و راهبردهاي تعيين شده در بودجه تصميم گيري مي کند.شهردار قدس با بيان اينکه تشکيل اين ساختار موجب تخصيص به موقع اعتبارات به پروژه هاي عمراني با توجه به اولويت ها و ضرورت هاي شهر مي‌شود و نقش مثبتي در تسريع روند و اجراي پروژه هاي شهري دارد، ادامه داد: در همين راستا در 6 ماه نخست سال جاري بررسي و تصويب اعتباري بالغ بر 658/615/640/751 ريال در قالب تخصيص به پروژه هاي عمراني صورت گرفته است.مختاري، تصريح کرد: همچنين برگزاري 13 جلسه کميسيون تخصيص، بررسي 728 مورد ارسالي درخواست تخصيص اعتبار در قالب جلسات کميسيون تخصيص، کنترل بودجه و تأمين اعتبار هزينه هاي عمراني و صدور مشخصه تأمين اعتبار براي 1139 مورد، کنترل بودجه و تأمين اعتبار هزينه هاي جاري و صدور مشخصه تأمين اعتبار براي 1364مورد، بررسي، تصويب و تخصيص اعتبار 180 ميليارد ريالي به هزينه هاي جاري نيز از جمله اقدامات صورت گرفته در واحد مديريت برنامه و بودجه شهرداري در 6 ماه نخست سال جاري بوده است.

شهردار قدس، در خاتمه افزود: ثبت بودجه شهرداري مرکز، سازمان‌هاي تابعه و مناطق در نرم افزار بودجه و اعتبارات به صورت متمرکز، پالايش کليه حساب‌هاي درآمد، هزينه و سپرده هاي شهرداري مرکز، مناطق و سازمان‌هاي تابعه مطابق با دستورالعمل خزانه داري، تدوين گزارش‌هاي ماهانه در خصوص ميزان تحقق بودجه مشتمل بر درآمدهاي وصولي و هزينه‌هاي قطعي، کنترل کليه هزينه هاي وظيفه عمران شهري از لحاظ وضعيت قرارداد، مبلغ پرداختي، درصد پيشرفت فيزيکي و غيره به منظور طرح در جلسه تخصيص اعتبار از ديگر فعاليت‌هاي صورت گرفته در واحد مديريت برنامه و بودجه شهرداري در6 ماه نخست سال جاري بوده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي