جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1398/07/22 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 6234

 سرمقاله 

فرصت تحکيم روابط و تهديد جدي منافع

حميدرضا عسگري

عربستان و ايران در رويارويي بي سابقه در حساس ترين برهه روابط خود قرار دارند. دو قدرت جهان اسلام که هريک با ايدئولوژي خاص خود بر ديگر کشورهاي مسلمان منطقه تاثير گذارند.نگراني هريک از طرفين نسبت به قدرت گيري طرف مقابل تضادها و مناقشاتي را بوجود اورده است که به سبب دخالت هاي خارجي اين اختلافات به خصومت تبديل شده است.

اما هر دو طرف واقفند که منطقه به تنهايي اداره نمي شود و امکان ناديده گرفتن طرف مقابل وجود ندارد. لذا سيگنال هايي در راستاي رفع خصومت ها از سوي طرفين ديده مي شود و اميد است تا با رفع اختلافات زمينه براي کاهش درگيري هاي امنيتي و نظامي در منطقه فراهم گردد.اما مشکل بزرگتر اينجاست که اين اختلاف و خصومت ميان دو کشور قدرتمند جهان اسلام بزرگترين منافع را براي امريکا و رژيم صهيونيستي دارد.

اسرائيل با تشديد آتش اين اختلاف و تحريک طرف سعودي براي درگيري با ايران به دنبال ايجاد آبي گل الود براي صيد اهداف خويش است. قرارگرفتن اعراب درکنار اسرائيل و مقابله دست جمعي با ايران بهترين خواسته اي است که رژيم صهيونيستي به دنبال آن است.

اما رفع اختلاف ايران با عربستان به منزله رفع مشکلات با جهان عرب است و روزنه روابط ايران با منطقه را خواهد گشود که اين اصلا به نفع رژيم صهيونيستي نيست.

مانع بعدي براي بهبود روابط, منافع سرشاري است که قدرت هاي جهاني از امنيتي ماندن روابط تهران و رياض مي برند. عربستان تاکنون بزرگترين قرارداد نظامي خريد تسليحات تاريخ را با امريکا و روسيه منعقد کرده و از اين حيث فروشندگان سلاح همواره خطر ايران را براي اعراب بزرگ نمايي مي کنند تا توجيهي براي فروش تسليحات خود داشته باشند.با اين اوصاف حساسيت هاي منطقه طرفين را براي رفع اختلافات به صورت چراغ خاموش و غيرعلني متقاعد کرده است.

در همين راستا سفر نخست وزير پاکستان به ايران احتمال ميانجيگري اسلام آباد بين تهران و رياض را پررنگ کرده است. اينکه پاکستان داري وزن و وجهه لازم براي اين ميانجيگري باشد زياد مهم نيست . بلکه نيت و عزم طرفين براي رفع اختلافات و بهبود روابط مهمترين عامل براي از سرگيري رابطه ديرينه دوطرف مي باشد.

قطعا تضاد منافع شديد و عميق در روابط اين دو کشور شکل گرفته است اما هنوز نقاط مشترک وجود دارد و از همه مهمتر تأمين امنيت منطقه تا حد زيادي به نوع روابط اين دوقدرت منطقه اي بستگي دارد.

hamidasgari2020@yahoo.com


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي