جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1386/07/23 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - دوشنبه نسخه شماره 2882

 ايران در گذر زمان 


  حائزين اکثريت در انتخابات

پس از انتخابات 19 بهمن 1328حائزين اکثريت اين انتخابات به شرح زير اعلام شدکه روزنامه اطلاعات 1328/12/24اسامي آنان را به شرح زير درج کرده است:
-1 آقاي دکتر مصدق 31049راي -2 آقاي دکتر بقايي27529 راي  3-آقاي حسين مکي 26266 راي -4 آقاي حائري زاده 24307 راي -5 آقاي جمال امامي 24072 راي -6 آيت الله کاشاني 23536 راي -7 آقاي طباطبايي 22098 راي -8 جواد مسعودي 22032 راي -9 عبد القدير آزاد 21888 راي -10 آقاي بهبهاني21454 راي -11 آقاي مورد 20980 راي -12 آقاي دولت آبادي20956 راي-13 آقاي دکتر جزايري 20784راي -14 دکتر شايگان 20752 راي -15 مهندس خسرو هدايت 19482 راي -16 دکتر صحت18889 راي -17 دکتر نريمان 18862 راي -18 دکتر صالح 16251 راي -19 دکتر حسين علا» 16233 راي -20 دکتر علي دشتي 14802 راي -21 مهندس حسيبي 13650 راي -22 دکتر علي اميني 13217 راي -23 دکتر سنجابي 12286 راي -24 دکتر مشايخي 11369 راي


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش