جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1386/07/23 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - دوشنبه نسخه شماره 2882

  مشکلات وبهداشت دوران نوجواني 
 استاد : دکتر احدي - ترجمه : فرشته اسماعيل خاني - قست پاياني

 بهداشت نوجوانان
بهداشت در رشد نوجوانان تا چه حد اهميت دارد ؟ عوامل اصلي مرگ ومير در دوران نوجواني کدامند؟
 نوجواني يک دوره  سرنوشت ساز بحراني در بهداشت
نوجواني يک دوره سرنوشت ساز بحراني در تطبيق رفتارهاي مرتبط با بهداشت است. اکثر عوامل مرتبط با خصلت هاي بهداشتي، مرگ ومير زودرس در بزرگسالي، اززمان نوجواني آغاز مي شود.
شکل گيري سريع الگوهاي رفتاري بهداشتي نظير خوردن غذاهايي که روغن و کلسترول پاييني دارند و انجام دادن ورزش هاي ساده، نه تنها مانع فوري براي سلامتي دارند، بلکه به تاخير يا پيشگيري از عوامل ناتواني ومرگ ومير زودرس در بزرگسالي - از قبيل بيماري هاي قلبي، سکته مغزي، ديابت وسرطان کمک مي کنند.
دريک مقايسه اخير از رفتار بهداشتي نوجوانان 28 کشور، اکثر نوجوانان آمريکايي به نسبت نوجوانان اغلب کشورهاي ديگر کمتر ورزش مي کنند وبيشتر غذاهاي خورده ريز وآشغال مي خوردند. تنهادو سوم نوجوانان آمريکايي که حداقل دوبار درهفته ورزش مي کنند با 80 درصد (يابيشتر) از نوجوانان ايرلندي، اتريشي، آلماني، اسلواکيايي مقايسه شدند. نوجوانان آمريکايي به نسبت به سايرکشورهاي مقايسه شده، علاقه بيشتري به خوردن غذاهاي سرخ کردني داشتند وبرعکس تمايل کمتري به خوردن ميوه جات وسبزيجات داشتند. گزينه هاي خوردن نوجوانان آمريکايي به آنچه نوجوانان انگليسي تمايل (به خوردنش) داشتند شبيه بود. يازده ساله هاي آمريکايي مانند يازده ساله هاي اروپايي تمايل به سيگار کشيدن داشتند، اما در15 سالگي نوجوانان آمريکايي کمتر به سيگار کشيدن علاقه نشان مي دادند.
بسياري از کارشناسان بهداشت براين باورند که اصلاح بهداشت وسلامت نوجوانان فراترازآن است که مثلا تنها به هنگام سرماخوردگي به پزشک مراجعه کنند. (فراترازآن چيزي است که هنگام سرماخوردگي به پزشک مراجعه کنند.)
کارشناسان بهداشت براي تشخيص اينکه آيا نوجواني مشکل بهداشتي (سلامتي) دارد يا از سلامت برخوردار است، نخست به رفتاراو توجه مي کنند. آنان دو هدف دارند:
 1- کاهش رفتارهاي بهداشتي نامناسب در نوجوانان، از قبيل استفاده بي رويه از دارو، پرخاشگري، روابط جنسي نامطمئن و رانندگي خطرناک وپرريسک.
 2- ارتقا» رفتارهاي بهداشتي مناسب، از قبيل خوردن خوراکي هاي مغذي، ورزش کردن وبستن کمربند ايمني هنگام رانندگي.
 عوامل اصلي مرگ ومير در دوره نوجواني
پيشرفت هاي پزشکي باعث شده است که ميزان اميد زندگي در نوجوانان امروزي در مقايسه با همسالان آنان که در قرن بيستم مي زيستند، بيشتر شود. ولي هنوز عوامل تهديد کننده زندگي نوجوانان وجود دارد. سه عامل اصلي مرگ ومير در ميان نوجوان عبارتند از: تصادف، خودکشي وقتل. بيش از نيمي از مرگ وميرها در ميان نوجوانان 10 تا19 ساله ناشي از تصادفات است، ونوع بيشتر آنها نيز درميان نوجوانان بزرگتر ناشي از وسايل نقليه موتوري است. عادات رانندگي خطرناک از جمله داشتن سرعت بالا، سپربه سپر اتومبيلي حرکت کردن، رانندگي پس از خوردن مشروبات الکلي يا ديگر داروها،  شايد عوامل مهم تر نداشتن تجربه در رانندگي باشد. در حدود 50 درصد از مرگ ومير نوجوانان در تصادفات وسايل نقليه موتوري، ميزان الکل موجود در خون راننده 10 درصد بوده است. يعني دوبرابر ميزاني که يک فرد مست محسوب گردد.
خودکشي 6 درصد از مرگ وميرهاي گروه سني 10 تا 14 سال را تشکيل مي دهد، يعني ميزان يک وسه درصد جمعيت 1000000 نفري، در گروه سني  15 تا 19 سال 12 درصد مرگ ها را شامل مي شود، با ميزان 9 درصد در 100000 نفر. از دهه 1950 به بعد خودکشي درميان نوجوانان سه برابر شد.
قتل نيز يک عامل اصلي ديگر در مرگ ومير نوجوانان است، به خصوص نوجوانان پسرآفريقايي، آمريکايي که سه برابر بيشتر علاقه به کشته شدن با تفنگ دارند تا مرگ طبيعي. 


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش