جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1386/07/23 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - دوشنبه نسخه شماره 2882

  مهلت و مدارک ثبت نام قبولشدگان نوبت دوم کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي  


گروه آزمون وسنجش: اسامي پذيرفته شدگان نوبت دوم آزمون ورودي دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1386 روز سه شنبه 24 مهرماه از طريق ويژه نامه فرهيختگان منتشر مي شود. 
قبول شدگان نهايي کليه رشته ها لازم است از روزشنبه 28 تاپايان وقت اداري روزدوشنبه 30 مهرماه بادردست داشتن مدارک لازم جهت ثبت نام به واحدهاي محل قبولي، مراجعه نمايند.
داوطلبان براي ثبت نام مي بايست مدارکي از قبيل اصل مدرک کارشناسي (ليسانس) صادره از دانشگاه ازاد اسلامي يا ساير دانشگاههاي معتبر داخل وخارج کشورکه مورد تاييد وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري يا وزارت بهداشت، درمان واموزش پزشکي باشد به انضمام ريزنمرات دوره کارشناسي باقيد معدل را به همراه داشته باشند.
پذيرفته شدگاني که به دلايلي قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسي (ليسانس) خود نمي باشند بايد اصل گواهي گواهي تاييد شده مدرک مربوطه راکه توسط دانشگاه محل تحصيل با قيد معدل صادر شده باشد، به همراه ريز نمرات تاييد شده ارائه نمايند.
همچنين پذيرفته شدگان مي بايست اصل شناسنامه ودوبرگ فتوکپي خوانا ازتمام صفحات (اصل شناسنامه براي تطبيق مي باشد )، اصل ويک برگ فتوکپي کارت ملي(ارائه اصل کارت جهت برابر با اصل بودن تصوير ان است) و شش قطعه عکس 3در4 تمام رخ (ازيک نگاتيو) که اخيرا تهيه شده باشد (براي برادران مشمول12 قطعه) را به هنگام ثبت نام ارايه نمايند.
علاوه بر اين پذيرفته شدگان مي بايست مدرکي که وضعيت نظام وظيفه برادران را مشخص مي نمايد ارايه کنند. افرادي که از نظر مقررات وظيفه عمومي حائز شرايط ثبت نام نيستند (ازجمله داراي دفترچه اعزام به خدمت يا غيبت  مي باشند ويا با غيبت به خدمت اعزام شده اند ) مجاز به ثبت نام نمي باشند. پذيرفته شدگان (اعم ازمشمول يا غير مشمول) بايستي در زمان ثبت نام مدارک لازم را بطور کامل ارائه نمايند درغير اين صورت دانشگاه از ثبت نام انان معذور است .
داوطلبان به هنگام ثبت نام مي بايست به تکميل وارائه ساير فرم هاي ثبت نام که توسط واحد دانشگاهي دراختيار پذيرفته شدگان قرار داده مي شود اقدام نمايند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش