جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1386/07/23 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - دوشنبه نسخه شماره 2882

  اسکناس هاي 10 هزار توماني در راه است 

در حال حاضر شرايط اقتصادي کشور به گونه اي است که انتشار اسکناس هاي درشت تر را ايجاب مي کند و با انتشار اسکناس هاي درشت تر نياز به استفاده از چک و ايران چک کاهش پيدا مي کند.
محمد قدس الهي  مديرکل ريالي و نشر اسکناس بانک مرکزي در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين پرسش که آيا بانک مرکزي برنامه هايي را براي انتشار اسکناس هاي درشت تر دارد؟ تصريح کرد: تقاضاي اداره نشر اسکناس براي اسکناس هاي درشت تر در سال 72 صورت گرفت و اسکناس هاي 50 هزار ريالي و 100 هزار ريالي درخواست شد.
وي ادامه داد: اين درخواست، 13 سال طول کشيد تا اسکناس هاي 50 هزار ريالي منتشر شد ولي در حال حاضر هنوز مقامات ذي ربط مجوز اسکناس هاي 100 هزار ريالي را صادر نکردند ولي ما به دنبال کسب اين مجوز هستيم که هرچه زودتر دريافت کنيم. قدسي الهي با بيان اينکه شرايط اقتصادي کشور به گونه اي است که انتشار اسکناس درشت تر را ايجاب مي کند تاکيد کرد: چاپ نکردن اسکناس درشت در سال هاي اخير باعث شده که ايران چک و چک هاي بانکي به جريان گذاشته شود.
وي با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي بايد 100 درصد اسکناس هاي منتشر شده ذخاير در اختيار داشته باشد بيان کرد: هم اکنون حداقل 25 درصد اين ميزان پشتوانه طلا و ارز و حداکثر 75 درصد آن اسناد و اوراق بهادار است.
مديرکل ريالي و نشر اسکناس بانک مرکزي در پاسخ به اين پرسش که آيا بانک قرض الحسنه سکه طلا توانسته در بازار سکه تاثير بگذارد عنوان کرد: در حال حاضر گزارشي از ميزان دريافت سکه نرسيده که دقيقا معلوم شود ولي تاکنون تاثيري در بازار نداشته است. وي ادامه داد: کساني که سکه مي گذارند چون بسيار محدود هستند شايد متقاضي زيادي براي اخذ تسهيلات به صورت سکه اي نباشد چون ريسک بالايي را هم براي آنها وجود دارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش