جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1398/09/12 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 6271

 معافيت مالياتي 100 درصدي سلبريتي‌هاي ميلياردي 

 
در تمام دنيا از تمام افراد، با هرشغلي که دارند ماليات بردرآمد اخذ مي‌شود؛ فرقي نمي‌کند فرد يک کارخانه‌دار باشد يا يک هنرمند و سلبريتي، مگر اين‌که مقداري از درآمد خود را صرف امور خيريه واقعي کند. نحوه دريافت اين ماليات هم به اين ترتيب است که قبض ماليات براي اين افراد فرستاده مي‌شود ومثل قبض آب و برق و ... بايد به‌موقع پرداخت شود. چنين امري البته زماني ممکن است که افراد يک جامعه با هرشغل و هرميزان درآمدي، شفافيت مالي داشته باشند.

خبر تازه در کشور ما اين است که رئيس سازمان برنامه و بودجه با صدور يک دستور فوري، هنرمندان را از پرداخت ماليات معاف کرده است. اگر اين هنرمندان فقط شامل نويسندگان، نقاشان و مترجمان، ناشران و افرادي از اين دست مي‌شد که معمولا از اين راه درآمد قابل توجهي ندارند و نوشتن و نقاشي و ترجمه کردن شغل دوم و لاجرم دلي آنان است، نگرفتن ماليات بردرآمد از آنان نه فقط مشکلي نداشت که لطفي به حال آنان و وضعيت فرهنگي کشور بود. اما عجيب اين جاست که در اين ميان هنرمندان سلبريتي که معمولا شامل بازيگران و خواننده‌ها با درآمدهاي ميلياردي مي‌شود نيز از معافيت 100 درصدي ماليات برخوردار شده‌اند ودليل چنين امري مشخص نيست. اين‌همه را بگذاريد در کنار فرارهاي مالياتي شرکت‌ها و توليد و وارد و صادرکنندگان و پزشکاني که مانند اين بازيگران و خوانندگان با داشتن درآمد ميلياردي، فرار مالياتي داشته يا شفافيت درآمدي ندارند.

اما از سوي ديگر، يک کارمند ويا کارگر پيش از آن که دستمزدش به دستش برسد، ماليات درآمدش به‌طور اتوماتيک کسر شده است. پرتقال فروشي هم در دسترس نيست که عدالت جا افتاده در اين معادله را محاسبه کند!


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي