جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1398/09/12 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 6271

 براي اولين بار در کشور اعلام خاموشي‌ها هوشمندانه شد؛
 نرم افزار سپام برق ؛ خاموشي‌هاي مشترکين شهر اصفهان را نقطه به نقطه اعلام مي‌کند 

 اصفهان -راعي

امروزه انرژي برق جز لاينفک زندگي انسانهاست و لحظه به لحظه زندگي بشر امروزي به انرژي برق گره خورده است و در صورتي که برق در زندگي ما حذف شود کمترين اثر آن اين است که با غروب خورشيد ساده ترين کارها به دشوار ترين فعاليت ها تبديل مي شود .

پس از دهه 60 ديگر شاهد کمبود برق نبوديم تا اينکه در تابستان 97 مردم در برخي از اوقات شاهد کمبود انرژي برق و مشکلات مربوط به آن بودند که پس از مدتي با همراهي مردم و تلاش کارکنان صنعت برق گذر از پيک سال 97 محقق شد سپس برنامه ها ،پيشنهادات و الزامات محتلفي براي برون رفت و ارتقاي هرچه بيشتر پايداري شبکه و برق رساني مداوم به بحث و بررسي گذاشته شد و مديران و مجموعه صنعت برق براي آن راهکارهاي ويژه اي يافتند و اين بابي شد تا باب گفتگو را با مهندس حميد رضا پيرپيران مدير عامل شرکت توزيع برق اصفهان بازنماييم .

حذف خاموشي‌هاي بابرنامه و کاهش خاموشي‌هاي بي‌برنامه

مهندس حميد رضا پيرپيران مديرعامل شرکت به اهميت برق رساني پايدار و مطمئن در شرکت توزيع برق اصفهان اشاره کرد و گفت :چشم انداز 7 گانه اي براي افق 1405 در شرکت ترسيم شده است که يکي از مهمترين اين شاخص‌ها حذف خاموشي‌هاي بابرنامه و کاهش خاموشي‌هاي بي‌برنامه مي‌باشد .وي در ادامه افزود:در تدوين اين برنامه از ابتداي سال 96 و سياست‌گذاري‌هاي مختلفي براي رسيدن به شاخص هاي مورد نظر و در نهايت رضايتمندي مشترکين صورت گرفت و برنامه هاي مختلفي از جمله ارتباط با تمام نهادها ،سازمانها ،اصناف و سازمانهاي مردم نهاد شکل گرفت تا بتوانيم به اين مهم دست يابيم اما تغيير اقليم و گرماي بيش از حد موجب شد که تابستان سال 97 ،مديريت اضطراري بار صورت گيرد.

وي تصريح کرد :پس از گذر از پيک سال 97 با استفاده از تجربيات آن تابستان داغ و برنامه ريزي بلند مدت و همه جانبه براي عدم تکرار آن در اولين روز آبان ماه در جلسه اي با حضور وزيرمحترم نيرو دکتر اردکانيان و مدير عامل شرکت توانير مهندس متولي زاده در جمع مديران ارشد صنعت برق کشور در راستاي برنامه گذر از پيک 98 برگزار شد که به هر کدام از شرکت‌ها علاوه بر ماموريت‌هاي عمومي و کلي ماموريت‌هاي ويژه اي بر اساس نوع فعاليت‌ها و تخصص آن شرکت ابلاغ شد و شرکت توزيع برق اصفهان نيز دو ماموريت ويژه را که شامل الزام تدوين دستورالعمل‌ها و روش‌هاي اطلاع رساني و پاسخگويي به مشترکين و ديگر تدوين شاخص‌ها و دستور‌العمل‌هاي رويت پذيري شبکه مي‌باشد را عهده دار شد و از آنجا که اطلاع رساني و پاسخگويي به مشترکين در حوزه روابط عمومي مي‌باشد به صورت ويژه اين ماموريت به دفتر روابط عمومي شرکت تفويض گرديد.

مهندس محمد علي اکبري مدير روابط عمومي در ادامه افزود :روابط عمومي پيوند دهنده سازمان با مردم جامعه و دريافت کننده خواسته ها و نيازهاي آنهاست که به طور قطع يکي از مهمترين وظايف آن توجه ويژه اي به ذي نفعان سازمان چه در داخل و چه در بيرون از سازمان مي‌باشد و نقش ارزنده اي در ايجاد حمايت و آگاه سازي تمام ذي نفعان عهده دار است و در نتيجه در شرايط ويژه نيز همراهي و مساعدت ايشان را نيز همراه خواهد داشت .

پياده سازي نرم افزار سپام برق

وي اظهار داشت:پس ازابلاغ ماموريت ويژه در خصوص تدوين دستور العمل‌ها و روش‌هاي اطلاع رساني و پاسخگويي به مشترکين ،مجموعه اي از کارگروه‌هاي تخصصي در هر حوزه اي تشکيل شد و اطلاع رساني در خصوص مديريت مصرف برق ،مديريت اضطراري بار و فعاليت‌هاي عمراني در دستور کار قرار گرفت و براي هر کميته يک زير کميته تشکيل شد که شامل دستور العمل‌ها و روش‌هاي مختلف اطلاع رساني در حوزه هاي مختلف دانشجويي ،عموم مردم ،اصحاب رسانه ،اصناف ، محلات مي‌‎باشد و دفتر روابط عمومي در تمام کارگروه‌ها برنامه‌هاي ويژه اي را تدوين نمود و به کار گرفت و با همراهي مردم و مشارکت آنان نيز توانست به اهداف خود در سال 98 دست يابد و بسترهاي مختلف اطلاع رساني را از جمله اپليکيشن موبايل ،فضاي مجازي ،سايت شرکت توزيع برق اصفهان ، و رسانه‌هاي مکتوب و جمعي و همچنين بستر GISو همچنين نرم افزار CRM اطلاعات مبسوط را در اختيار مشترکين قرار دهد.

مدير روابط عمومي شرکت توزيع برق اصفهان خاطر نشان کرد:در راستاي ماموريت ويژه اطلاع رساني، نرم افزار سپام برق (نرم افزار پاسخگويي ،اطلاع رساني مشترکين برق ) پياده سازي شد که طرح اوليه اين نرم افزار توسط دفتر روابط عمومي مطرح ، گروه GIS ،امور ديسپاچينگ و فوريت‌هاي برق و دفتر فن آوري ارتباطات و اطلاعات نيز در ادامه کار، اين نرم افزار را پشتيباني نمودند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي