جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1398/10/25 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 6307

 سخنگوي قوه قضائيه
 پيگير اعلام جرم عليه آمريکا در مراجع بين المللي هستيم 

 سخنگوي قوه قضائيه گفت: بناي ما اين است که هم در جمهوري اسلامي، عراق و در ديوان لاهه عليه ارتش و دولت آمريکا و عليه ترامپ اعلام جرم کنيم و تشکيل پرونده دهيم.به گزارش مهر، غلامحسين اسماعيلي، در هجدهمين نشست خبري خود با خبرنگاران با تسليت ايام فاطميه و شهادت سپهبد سليماني و همرزمانش، گفت: او قهرمان بين المللي مبارزه با تروريسم به ويژه تروريسم دولتي بود. خون ايشان و شهدا روحيه انقلابي مجددي به جامعه ايران اسلامي بخشيد. حضور بي نظير مردم در تکريم و تشييع اين شهيدان همايش قدرت و پايگاه مردمي نظام جمهوري اسلامي و نمايش انسجام همه نيروهاي انقلاب در برابر دشمن جنايتکار و تروريسم دولتي امريکا بود.

سفير انگليس يک عنصر نامطلوب است

وي افزود: حتي اين فرد ابتدا خودش را معرفي نکرد و وقتي ديد در شرف بازداشت است خودش را معرفي کرد. شيطنت و دروغ گويي از اين بالاتر را از يک شخصيت ديپلماتيک را مي‌توان شاهد بود؟ اگر شخصي در کشور پذيرنده چه ديپلمات و چه غير ديپلمات باشد، اگر عنصر غير مطلوب باشد. هم انتظار مردم اخراج است و هم قواعد بين المللي اين انتظار را دارد.

سه مرجع کيفري براي رسيدگي به پرونده ترور شهيد سليماني

وي در خصوص رسيدگي قضائي به ترور سپهبد سليماني گفت: ترامپ و دولت او رسماً اقرار کردند که اين اقدام تروريستي توسط آنها انجام شده است. ما معتقديم در حوزه کيفري سه مرجع صالح براي رسيدگي به اين موضوع وجود دارد مرجع اول دادگاه‌هاي کيفري جمهوري اسلامي است.سخنگوي قوه قضائيه افزود: فردي غير ايراني در خارج از قلمروي جمهوري اسلامي ايران اقدامي را عليه شهروندان انجام داده ما معتقديم صالح به رسيدگي هستيم. مرجع دوم کشور عراق به لحاظ محل وقوع جرم است.اسماعيلي تصريح کرد: مرجع سوم ديوان بين‌المللي کيفري لاهه است. بناي ما اين است که هم در جمهوري اسلامي و عراق و در لاهه عليه ارتش و دولت آمريکا و عليه ترامپ اعلام جرم کنيم و تشکيل پرونده دهيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي