جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1399/03/01 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 6397

 يادداشت 

 بزرگ‌ترين درياچه جهان کوچک مي‌شود!

آذر فخري

با اين‌که در طول اين ساليان با مشکل خشک شدن درياچه اروميه و نيز درياچه هامون مواجه بوديم؛ اما اين مشکلات دردناک محيط زيستي با کمک‌هاي جهاني و داخلي به نحوي حل شدند و مدتي است هامون و اروميه جاني دوباره گرفته و موجب رونق اقتصادي در بخش‌هاي مختلف منطقه شده‌اند.

به موازات آب‌گيري دو درياچه مذکور اما اين‌بار، بزرگ‌ترين درياچه جهان، در حال پسروي و عقب‌نشيني است و سطح تراز آب آن به 27.18- متر رسيده است. اين کاهش تراز حدود 30 متري موجب نگراني بسياري از ساحل‌نشينان در اين ناحيه شده است، چرا که عقب نشيني درياچه بر اقتصاد اهالي اين منطقه تاثير زيادي مي گذارد.

با توجه به پايش مرکز مرکز ملي مطالعات و تحقيقات درياي خزر تراز آب در اين سال با کاهش 13 سانتي‌متري نسبت به سال 2018، برابر با 27.18- متر شده است. کاهش تراز آب اخير درحالي است که ميزان ورودي آب رودخانه‌ ولگا به‌عنوان تأمين‌کننده بخش اعظم آب رودخانه‌اي به اين دريا، در سال 2019، حدود 22 درصد کاهش يافته که اين مسئله مي‌تواند به‌عنوان يکي از علل مؤثر در کاهش تراز آب اخير محسوب شود. متوسط سالانه ورودي آب ولگا به درياي خزر حدود 240 ميليارد مترمکعب و برآورد سالانه کل ورودي رودخانه‌هاي منتهي به خزر، 300 ميليارد مترمکعب است. از ساير رودخانه‌هاي مهم نظير کورا، اورال، ترک، سفيدرود، هراز، در مجموع به‌طور متوسط 34 ميليارد مترمکعب آب وارد درياي خزر مي‌شود.

سطح آب درياي خزر از سال 1995 روند کاهشي داشته است. اين پهنه آبي ميان ايران، روسيه، جمهوري آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان مشترک است.

همين اشتراک بين چندين کشور است که موجب شده هر کشوربر اساس نياز خود استفاده خاصي از درياچه بکند و براي مثال سد بستن بر رودخانه ولگا که مهم‌ترين رودخانه تامين کننده آب درياي خزر است، باعث پائين رفتن سطح تراز اين درياچه شده است.

معاون پژوهش و فناوري پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي معتقد است هرگاه ورودي آب رودخانه ولگا که مهم‌ترين تامين‌کننده آب به درياي خزر است، کاهش يابد سطح آب خزر پايين آمده و هرگاه ورودي افزايش يابد، سطح آب خزر بالا مي‌آيد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبردانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي