جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1399/03/13 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 6404

 خبــر 

 رکورد 50 ساله مصرف آب تهران شکست

مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از افزايش 20 درصدي مصرف آب تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: براين اساس رکورد مصرف آب تهران در طي 50 سال اخير شکسته شد.

به گزارش ايرنا، تازه ترين گزارش شرکت مديريت منابع آب ايران نشان مي‌دهد: تعداد سدهايي که در سال آبي جاري و تا دومين هفته خردادماه بين چهل تا پنجاه درصد پرشدگي دارند 13 سد شده است.

کاهش بارش‌ها نيز درحالي است که به دليل افزايش دماي هوا ميزان مصرف آب به شدت افزايش يافته‌است به گونه‌اي که مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: روز يازدهم خرداد ميزان مصرف آب تهران با افزايش 20 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته به سه ميليون و 680 هزار مترمکعب رسيده است که براين اساس رکورد مصرف آب تهران در طي 50 سال اخير شکسته شد.

محمدرضا بختياري با تاکيد بر اينکه ميزان مصرف آب تهران حدود680 هزار مترمکعب نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش پيدا کرده است، افزود: روز شنبه پيک لحظه‌اي مصرف آب به 51 مترمکعب در ثانيه رسيده بود که چنين مصرفي در اين بازه زماني از سال بي‌سابقه بوده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبردانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي