جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1386/08/12 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - شنبه نسخه شماره 2898

 ايران به ابهامات آژانس درباره سانتريفيوژها پاسخ داد  

گروه سياسي: مقامات ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي روز پنج شنبه به مذاکرات فني و فشرده يک ماهه خود درباره موضوع سانتريفيوژهاي  P1و  P2پايان دادند. آخرين دورمذاکرات فني مقامات ايران و آژانس درباره موضوع سانتريفيوژهاي  P1و  P2پس از چهار روز متوالي و ساعت ها بحث و گفتگو پنج شنبه شب در تهران پايان يافت.  اين مذاکرات فني در چارچوب توافقنامه 21اوت (31مرداد ماه) در محل دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي انجام شد. سرپرستي آخرين دور مذاکرات فني را که از هفتم تا دهم آبان ماه (29 اکتبر تا اول نوامبر)در تهران برگزار شد، "جواد وعيدي" معاون امنيت بين الملل شوراي عالي امنيت ملي و "اولي هاينونن" معاون امور پادمان هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي به عهده داشتند. وعيدي و هاينونن، پيش از اين نيز 17تا19 مهر                                                     (9 تا 11اکتبر) در تهران، با يکديگر درباره موضوع سانتريفيوژها که دومين محور از توافقنامه ميان تهران و آژانس است، مذاکره کرده بودند. کارشناسان ايران و آژانس نيز به طور رسمي، دو بار با يکديگر در تهران در اين باره مذاکره کردند. دور اول گفت وگوهاي کارشناسي، دوم و سوم مهر ماه (24و 25سپتامبر) و دور دوم، روزهاي 28مهر ماه تا دوم آبان ماه جاري (20تا 24اکتبر) برگزار شد. آژانس بين المللي انرژي اتمي بر اساس توافقنامه 21اوت (31مرداد ماه) سوالات خود درباره سانتريفيوژهاي  P1و  P2را تا 31اوت (9شهريور) ارايه کرد و تهران نيز براي شفاف سازي ابهامات آژانس در خصوص موضوع سانتريفيوژهاي  P1و  P2به اين سوالات پاسخ داد.  "جواد وعيدي"، معاون امنيت بين الملل شوراي عالي امنيت ملي در اين زمينه اظهار داشت: ما براي شفاف سازي ابهامات درباره موضوع سانتريفيوژهاي  P1و P2تمام توضيحات و اطلاعات مرتبط را به آژانس بين المللي انرژي اتمي ارايه کرديم. وعيدي پس از پايان مذاکرات فشرده چهار روزه اخير خود با هاينونن که بيش از 16 ساعت طول کشيد، به ايرنا گفت: آژانس تمامي سوالات خود درباره موضوع سانتريفيوژهاي  P1و P2را مطرح کرد و ما نيز با اراده جدي و در فضاي همکاري متقابل، پاسخ ها، توضيحات و اطلاعاتي براي رفع ابهامات در اختيار آژانس قرار داديم و هر آنچه را که براي شفاف سازي در مورد اين موضوع لازم بود، ارايه کرديم. معاون جليلي، هفت دور مذاکرات فشرده و فني خود با هاينونن را "سازنده" و "رضايتبخش" خواند و گفت: اکنون منتظر ارزيابي آژانس مي مانيم تا بر اساس راستي آزمايي و دسترسي هايي که براي آژانس فراهم و نيز اطلاعات و توضيحاتي که ارايه کرديم، ارزيابي خود را درباره موضوع سانتريفيوژهاي  P1و P2 اعلام کند. معاون امنيت بين الملل شوراي عالي امنيت ملي تصريح کرد: "اگر آژانس در اجلاس ماه نوامبر خود (ماه جاري ميلادي) اعلام کند که موضوع سانتريفيوژهاي  P1و  P2بسته و حل و فصل شده است، به سراغ حل و فصل موضوع بعدي خواهيم رفت ." وعيدي تاکيد کرد: تا قبل از بسته نشدن موضوع سانتريفيوژها به موضوعات بعدي که در توافقنامه ايران وآژانس آمده است، نخواهيم پرداخت. پيش بيني مي شود، آژانس ارزيابي خود را درباره موضوع سانتريفيوژهاي  P1و  P2تا 15 نوامبر يعني حدود يک هفته پيش از برگزاري نشست فصلي شوراي حکام، ارايه کند. بر اساس توافقنامه 21اوت (31مرداد ماه) ميان تهران و آژانس، شش موضوع شامل پلوتونيوم، سانتريفيوژهاي  P1و  ،P2منشا آلودگي، سند اورانيوم فلزي، پلونيوم 210و معدن گچين در دستور کار طرفين قرار دارد که تاکنون پرونده پلوتونيوم و نيز آلودگي انبارهاي کرج بسته شده است. در صورت بسته شدن پرونده سانتريفيوژهاي  P1و ، P2تهران و آژانس درباره منشا آلودگي اورانيوم در دانشگاه فني تهران با يکديگر مذاکره خواهند کرد. به گفته وعيدي، تا قبل از ارايه گزارش البرادعي، تهران و آژانس، جلسه اي با يکديگر نخواهند داشت.  از اين رو، گزارش روزهاي آينده البرادعي در تعيين مسير پرونده هسته اي ايران بسيار موثر است. ارزيابي مستقل، فني، تخصصي و به دور از فشارهاي سياسي آژانس مي تواند بار ديگر فضاسازي هاي برخي کشورها عليه تهران را خنثي کند. اگرچه آمريکا در روزهاي نخست امضاي توافقنامه ميان تهران و آژانس ، به البرادعي و آژانس براي امضاي اين توافقنامه به شدت اعتراض کرد، اما پس از اندک زماني وقتي خود را دربرابر واکنش هاي مثبت جهان در قبال همکاري هاي ايران و آژانس ديد، تغيير رويه داد و اعلام کرد که از اين همکاري ها استقبال مي کند و از ابتدا نيز خواستار اين همکاري ها بوده است. دولتمردان کاخ سفيد که مخالفت و حتي بحث و جدل هاي رسانه اي با البرادعي را به صلاح خود ندانسته اند، در روزهاي اخير سعي کرده اند، تا از طريق "ديپلماسي نرم" با مدير کل آژانس وارد بحث و گفت و گو شوند تا جايي که روز پنجشنبه "نيکلاس برنز" معاون وزير خارجه آمريکا و "گريگوري شولتي" سفير آمريکا در آژانس در منزل البرادعي با وي ديدار و گفتگو کردند.  برنز پيش از اين ديدار در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد که همکاري با آژانس را کافي نمي داند و تهران بايد قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل را رعايت کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
آگهي هاي روزنامه آفرينش