جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1399/04/10 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 6424

 براساس تقويم آموزشي؛
 زمان ثبت نمرات ارزشيابي دانشجويان دانشگاه پيام نور اعلام شد 

 مدرسان دانشگاه پيام نور بايد حداکثر تا تاريخ 21 تير 99 نسبت به ثبت نمره ارزشيابي در سامانه گلستان اقدام کنند.

به گزارش مهر، براساس تقويم آموزشي دانشگاه پيام نور امتحانات نيمسال دوم 99-98 اين دانشگاه از 18 خرداد به صورت غيرحضوري شروع شد و تا 10 تيرماه 99 ادامه خواهد داشت.

تمام ارزشيابي‌هاي دروس نظري نيمسال تحصيلي جاري در بازه زماني ابلاغ شده در برنامه امتحانات و منطبق با جدول زمان‌بندي و تاريخ از قبل تعيين شده، برگزار مي‌شود.

عدم شرکت دانشجو در ارزشيابي در تاريخ و ساعت اعلام شده، به منزله غيبت در جلسه امتحان محسوب مي‌شود.

چنانچه مدرس قبل از تاريخ اعلام شده در برنامه امتحانات، نسبت به ارزشيابي برخي يا تمام دانشجويان اقدام کرده باشد، ارزشيابي مجدد لازم نيست.نوع ارزشيابي به صورت غيرمتمرکز است و روش انجام آن غيرحضوري بوده و صرفاً از طريق بستر الکترونيکي و يا ساير روش‌هاي غيرحضوري مورد تأييد مرکز / واحد و توسط مدرسين ذيربط طراحي و انجام مي‌شود.

مدرسين بايد همه سوابق ارزشيابي درس را حفظ کنند به نحوي که در صورت لزوم، قابليت مراجعه و بررسي مجدد را داشته باشد.

ستاد امتحانات در هر استان و مرکز / واحد وظيفه راهبري و نظارت بر نحوه ارزشيابي‌ها را بر عهده دارد.

ثبت نمره ارزشيابي بايد حداکثر تا تاريخ 21 تير 99 توسط مدرس در سامانه گلستان صورت پذيرد.

مهلت ثبت نمرات درس‌هاي عملي و درس‌هايي که مطابق مقررات مهلت ثبت نمره بيش از يک نيم‌سال تحصيلي دارند، اعلام مي شود.

براي آزمون‌هاي ريزشي نيم‌سال تحصيلي قبل، مرکز / واحد بايد به نحو مقتضي نسبت به انجام ارزشيابي اين دسته از دانشجويان به همراه ساير دانشجويان نيم‌سال تحصيلي جاري اقدام کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبردانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي