جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1399/04/10 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 6424

 دکتر يوسف هودنه صاحب گنجينه فرش خزر از سوي سازمان بهزيستي به عنوان يک سرمايه گذار نيکوکار معرفي شد 

آري نيکوکاري تا حد فداکاري ارزش وجود انسان را بالا ميبرد چون اجر فداکاري در خود آن نهفته است و اين خصلت عالي خودبخود لذت آفرين و آرامبخش است و رضايت خاطر به همراه دارد. بايد اعتراف کرد و گفت کمک کردن به آن دسته از افرادي که به دليل تنگدستي قادر به رفع حوائج خويش نيستند بايد در سرلوحه امور قرار گيرد و همچنان هميشه توصيه شده است تا در کمک رساني به افراد نيازمند از هيچ کوششي دريغ نکنند و مطمئناً کار نيک هيچگاه از ذهنها پاک نمي شود و افراد نيکوکار هم هرگز از پاداشهاي دنيوي و اخروي محروم نخواهد ماند و همچنين در نزد خداي سبحان ثبت و ضبط مي شود.

خوشبختانه با ورود مجدد دکتر نحوي نژاد در رأس بهزيستي گيلان با ارائه برنامه هاي نوين در شکوفايي مشارکتهاي مردمي شاهد تزريق خون تازهاي در رگهاي اين سازمان هستيم.

شايان ذکر است هفته گذشته دکتر يوسف هودنه سرمايه گذار نيکوکار گيلاني بطور سرزده از بخشهاي مختلف بهزيستي ازجمله پروژه مهم و بزرگ شيرخوارگاه بازديد بعمل آورد و پس از ارزيابي عملکرد مطلوب مديريت و کارکنان بهزيستي گفت نظم و ايثار خدمتگزاران مردمي در بهزيستي گيلان قابل تحسين است و بايد مورد قدرداني قرار گيرد. دکتر هودنه صاحب گنجينه فرش خزر در ادامه گفت کساني که گرفتار مصيبت ازجمله تنهايي يا فقر مي شوند مأمن و پناهگاهي ندارند طبع حساسي پيدا مي کنند و آماده خدمت به ديگران هم مي شوند و همين فرصت باعث نيکوکاري آنان مي شود چون طعم تلخ تنهايي و فقر را چشيده اند و با شرکت در غم ديگران يا برداشتن باري از دوش مستمندان و نيازمندان را وظيفه خويش مي دانند و بيش از توانگران بي مسئوليت از فداکاري احساس رضايت مي کنند. زيرا به قلب تيره نيازمندان راه پيدا کرده اند و با آنان آشنا هستند و سعي دارند تا هميشه يار و ياور مستمندان باشند.

آري دکتر نحوي نژاد مديرکل پرتلاش بهزيستي گيلان که در امر ياري رساندن به مستمندان از امتيازات بالايي برخوردار است او ساليان متمادي است که در خدمت خانواده هاي تحت پوشش با استفاده از ارتباطات حسنه اي که دارد و با کمک افراد نيکوکار اکثر اوقات خود را وقف خدمت به نيازمندان اختصاص مي دهد. دکتر مي گويد، مصائب و آلام در دنياي کنوني زياد است ولي خدا را شاکريم که تعداد فداکاران و نيکوکاران هم کم نيستند چون اگر غير از اين بود مصيبت عالم را فرا مي گرفت. دکتر نحوي نژاد مديرکل بهزيستي گيلان که شنبه گذشته بعداز ساعات اداري به اتفاق معاونين و سرپرست مشارکت هاي مردمي بهزيستي در دفتر فروشگاه گنجينه فرش خزر جهت تقدير از دکتر يوسف هودنه سرمايه گذار خيّر گيلاني حضور پيدا کردند و در خصوص اهميت عملکرد نيکوکاران گفت هر چند افراد خيّر و نيکوکار نياز به تجليل ندارند زيرا عشق به نيکوکاري در وجودشان نهفته است و نزد خداوند سبحان هميشه محترم هستند و همچنان خداوند به آنان توجه خاصي دارد و مورد رحمت خود قرار ميدهد.

دکتر نحوي نژاد مديرکل مردمي و پرتلاش سازمان بهزيستي گيلان که در امر خدمات رساني به مستمندان ساعات کار نمي شناسد او اهل شعار و سخنراني هم نيست کمتر حرف مي زند اما بيشتر عمل مي کند. دکتر بجاي اينکه در دفتر کار خود بنشيند دستور بدهد بيشتر در ميان مردم حضور پيدا مي کند. با حضور هميشگي خود تونل تاريک زندگي نيازمندان را با نور حمايتي مردان روزگار روشن و منور مي سازد. آري دکتر نحوي نژاد در پيامي به همه افراد نيکوکار اشاره داشت و گفت لازم نيست افراد همه متمکن و ثروتمند باشند تا به ياري نيازمندان بپردازند. بلکه هر کس مي تواند به قدر همت و توانايي خود فداکاري و به ناتوانتر از خود کمک-رساني کند و توانگران هم به شکرانه توانايي خود تا سر حد امکان فداکاري کنند. البته بحمدالله نمونه هاي ارزشمندي در همين استان داريم نظير دکتر يوسف هودنه صاحب گنجينه فرش خزر که هميشه يار و ياور بي پناهان هستند و هيچگاه از حمايت مستمندان غافل نيستند و آنان را تنها نمي گذارند، واقعاً جاي تقدير دارد. دکتر نحوي نژاد همچنان افزود جا دارد تا از حمايت اين مرد نيکوکار در خصوص کمک رساني جراحي حلزون فرزندان بهزيستي تشکر داشته باشيم. يقيناً اجر و پاداش خود را از خداي سبحان اخذ خواهند گرفت.

مديرکل بهزيستي گيلان همچنان در خصوص اهميت و ارزش نيکوکاري اشاره داشت و گفت:

خدا را بر آن بنده بخشايش است

که خلق از وجودش در آسايش است

بايد يادآور شوم که دکتر آرسن ميناسيان – دکتر حکيم زاده و آيتا ضيابري که از بانيان راه اندازي اولين آسايشگاه سالمندان بودند و بيش از 50 سال است که دار فاني را وداع کردند اما هنوز هم مردم وفادار اين ديار يادشان را گرامي مي دارند چرا چون هر چي داشتند وقف افراد نيازمند کردند، و با عملکرد مطلوبشان جاويدانه شدند. روحشان شاد يادشان گرامي باد.

دکتر نحوي نژاد مديرکل مردمي سازمان بهزيستي در پايان مراسم اهداء لوح تقدير ،گفت در آينده نزديک تصميم داريم تا با ارزيابي نيکوکاران نمونه را با بازوبند افتخار به ملت عزيز ايران معرفي کنيم . اميدواريم تا در اين مسابقه معنوي نيکوکاران گيلاني بتوانند در سطح کشور نمونه باشند .انشاءا...

رشت – سيداکبر خوشحال


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبردانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي