جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1386/08/17 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - پنجشنبه نسخه شماره 2902

 ايران در گذر زمان 


 رئيس شهرباني از کار برکنار شد

به نوشته روزنامه اطلاعات 1330/4/27به دستور دکتر مصدق نخست وزير رئيس شهرباني کل کشور از کار برکنار شد. علت برکناري در مشروح خبر به شرح زير درج شده است:
اين ابلاغ امروز از طرف آقاي نخست وزيربه رئيس کل شهرباني صادر شده است.آقاي سرلشگر بقائي نظر به اينکه  در چند روزه رياست شهرباني خود نتوانستيد خدمات محوله را د رحفظ انتظامات چنانچه جامعه انتظار آنرا داشت انجام دهيد از اين تاريخ  از رياست شهرباني برکنار ميشويد تا انتخاب رئيس جديد  جناب آقاي وزير کشور تصدي اين مقام را نيز خود به عهده خواهند داشت.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش